Kaip sukūrti mobilią organizaciją

  Mobile Business koncepcijos įgyvendinimas.

 

 

Forumas | eStrategija.lt | Pagrindiniai sėkmės dėsniai | Kaip sukūriau pergalingą įmonės modelį |  Kontaktai | Knyga pritaikyta mobilių įrenginių formatui.

 


Ši knyga apie surinktą geriausią praktiką, kurios dėka galite kurti savo įmonės sėkmingą verslo modelį. Ypatingai aktualūs efektyvaus valdymo metodai tampa ekonominio nuosmukio, krizių, ūkio valdymo principų pertvarkos laikotarpiais. Tokiu metu ypatingai svarbūs įmonių išlikimo, jų tolesnio vystymosi klausimai. Natūraliai kyla klausimas: kurie metodai pasiteisina esamomis sąlygomis ir kodėl?


Kaip sukūrti mobilią organizaciją

 

Mobile Business koncepcijos įgyvendinimas

 

 

Įvadas

Aš nusprendžiau parašyti šitą knygą, nes tai geriausias būdas pasidalinti su įmonės valdymo klausimais, kuriuos man pasisekė išspręsti savo darbinėje praktikoje. Aš surinkau daug informacijos šia tema. Galų gale sudariau  knygų, kurios padėjo patikrinti mano naudojamus metodus ir jų rezultatyvumą, kurie, mano nuomone, gali būti įdomūs ir kitiems įmonių vadovams. Į šią knygą įtraukta įvairių verslo valdymo sričių metodai: strateginio, taktinio ir operatyvinio lygio. Aprašyti  metodai, padės valdyti įmonę taip, kad svarbiausi valdymo sprendimai bus priimami greitai, naudojant vieningą faktų kalbą.

 

I DALIS

Kas tai yra mobilus verslas

II DALIS

Kam reikalingas verslui mobilumas

III DALIS

Mobilumo naudos nustatymas

IV DALIS

Verslo procesų "mobilizavimas"

V DALIS

Mobilaus personalo valdymas

VI DALIS

Horizontalus mobilumas

VII DALIS

Vertikalus mobilumas

VIII DALIS

Kokie darbuotojai labiausiai mobilūs

IX DALIS

Naujas verslo valdymo būdas

X DALIS

Naudojami terminai

 


Sėkmingas strategijos įgyvendinimas reikalauja, kad vadovą būtų gerai susipažinę su veiklos eiga ir jai kylančiomis kliūtimis. Joks strateginis planas negali numatyti visų sunkumų, su kuriais organizacija susidurs. Todėl atsitiktinumų numatymas yra svarbi strategijos įgyvendinimo dalis. Tai yra alternatyvių veiklos krypčių numatymas reaguojant į veiklos sąlygų pasikeitimus. Jei prognozuotos permaino įvyksta, organizacija gali greitai keisti savo tikslų siekimo taktiką. Pradinio plano pakeitimai turi būti užrašomi kartu su paaiškinimu, kode jie padaryti, ir pridedami prie pradinio plano, kad išliktų tvarkinga aprašymas, kaip planas buvo įgyvendintas.


Tikslai - tai sprendimų priėmimo taisyklės, sudarančios galimybes vadovams koordinuoti įmonės veiklą ir analizuoti veiklos rezultatus. Tikslų nustatymas - vienas svarbiausių Subalansuotų Rodiklių Sistemos kūrimo etapų. Strateginiai tikslai – tai pagrindinės užduotys - ką ir kada reikia daryti - kad būtų įgyvendinta pagrindinė strategija. Rodikliai – tai strategija, transformuota į skaičius. Strategijos įgyvendinimas - strateginio plano pavertimas veiksmais, būtinais įmonės strateginiams tikslams ir planuotiems finansinės veiklos rezultatams pasiekti . Strategijos įgvendinimas yra pats svarbiausias valdymo elementas, nes net ir geriausiai paruošta, bet nerealizuota strategija yra neefektyvi. Strategija turi tapti pagrindine taisykle. Tai atsitinka jei  strategija susieta su organizacine kultūra. Jei prieštarauja – realizuoti neįmanoma.


Reikia suvokti pokyčių būtinumą. Yra jėgos išorinės ir vidinės ir jos spaudžia organizaciją, įtakoja. Tų jėgų įtakoje  vadovai suvokia kad reikalingos permainos. Suvokus permainos yra inicijuojamos., po to pokyčiai realizuojami. Pokyčių realizavimas – juos realizuoja specialios darbo grupės, yra  pastoviai funkcionuojanti vidinė struktūra. Komanda kuri realizuoja pokyčius turi labai didelę kūrybinę laisvę ir dažnai atleidžiamos nuo visų formalių įsipareigojimų. Jos gali nepaisyti ir darbo režimo – laisvo darbo grafikas (nustatyta mėnesio diena kai visi nariai turi būti org. su padarytais darbais).


Komandos kūrimo metodas: kai vadovai organizacijoje dirba bendram tikslui . Vienas komandos kūrimą sąlygojančių vadovavimo stilių dažnai dinamas vadovavimu visur vaikščiojant. Jis reikalauja, kad vadovas praleistų daug laiko tarp darbuotojų, stebėdamas jų darbą, apgalvodamas vadovavimą, įsiklausydamas į darbo gerinimo pasiūlymus, skatindamas darbuotojus būti kūrybingus ir iniciatyvius, su jais pajusdamas, kaip organizacija tikrųjų dirba.

 


 eMetodika    SWOT (Angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats) - metodas leidžiantis nustatyti įmonės stiprias ir silpnas puses bei suderinti tai su aplinkos galimybėmis ir pavojais. Jis padeda geriau įsivaizduoti įmonės strateginę situaciją rinkoje.


 Forumas   Kur gauti įrodymų, kad tai tiesa, apie ką čia kalbame? Forume iškelkite savo klausimus ir pamatysite, kiek daug žmonių pasidalins su jumis savo patirtimi.

 

Naudojant svetainėje pateiktą informaciją, būtina nurodyti www.estrategija.lt