Pagrindinis svetainės puslapis

 

 

Logistikos proceso valdymo procedūra

 

 

 

 

TURINYS

 

 

1.          PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS  4

2.          PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS  4

3.          LOGISTIKOS VALDYMO PROCESAS  5

4.          PIRKIMŲ VALDYMO PROCESAS  17

 

 

 

1.      PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

Logistikos valdymo procedūra reglamentuoja Įmonės darbuotojų, dalyvaujančių logistikos procese, darbo tvarką. Procedūroje aprašomi logistikos proceso veiksmai ir darbuotojų atsakomybės. Identifikuojami procese naudojami dokumentai. Taip pat procedūroje aprašomas pirkimo procesas įmonėje.

 

Ši procedūra taikoma visuose bendrovės padaliniuose, susijusiuose su logistikos procesu. Už šios procedūros reikalavimų vykdymą atsako vykdantysis direktorius.

2.      PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS

Procesas – tarpusavyje susijusių funkcijų visuma, kuri gavinius paverčia produkcija.

Procedūra – nustatyta veiklos ar proceso vykdymo tvarka.

Procesų schemos – grafinis proceso scenarijaus atvaizdavimas. Procesų schemos sudaromos tam, kad būtų galima vizualizuoti įmonės procesus. Tai sudaro galimybę įmonės darbuotojams vienodai pamatyti visas proceso dalis ir nustatyti, kiek šios proceso dalys suderintos viena su kita, leidžia pamatyti silpnas proceso dalis. Procesų schemos leidžia įmonės vadovams planuoti, kokias proceso dalis reikės gerinti.

 

Santrumpos (raidiniai pavadinimų trumpiniai) — tai pavadinimų trumpiniai, sudaryti iš savarankiškų žodžių pirmųjų raidžių. Nesavarankiški žodžiai (jungtukas ir, prielinksniai) praleidžiami. Tiek lietuviški, tiek iš kitų kalbų išversti ar paimti raidiniai sutrumpinimai rašomi be taškų.

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informacija gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

3.      LOGISTIKOS VALDYMO PROCESAS


Darbuotojų kompetencijų lentelė ir ryšiai tarp procesų

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

 

VEIKSMAI

Dokumentai

Vykdantysis direktorius

Logistikos vadybininkas

Pardavimo vadybininkas

Verslo srities vystymo vadovas

TC apskaitininkas

Seviso inžinierius

CS sandėlininkas

Klientas

Subrangovas

Vadovybės atstovas kokybei

3.1.

Vidinių užsakymų prekėms gavimas

Užsakymo forma (priedas 1, 2)

Kn

A

Ip

Ip

Ip

 

 

 

 

 

3.2.

Užsakymo registravimas sistemoje

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Prekių kiekio tikrinimas sandėlyje

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Prekių rezervavimas sistemoje

 

Kn

A

Ig

Ig

Ig

Ig

 

 

 

 

3.5.

Prekių perdavimas kitam padaliniui

 

 

Ip

 

D

Ig

D

A

 

 

 

3.6.

Pardavimo dokumentų klientui paruošimas

 

 

A

 

 

A

 

A

Ip

 

 

3.7.

Informacijos pateikimas servisui

Užsakymo forma (priedas 1, 2)

 

A

 

 

Ig

 

 

 

 

 

3.8

Prekių klientui perdavimas

 

 

 

 

 

 

A

A

D

A

 

3.9

Neatitikimų taisymas ir broko informacijos perdavimas

 

Kn

A

 

 

 

 

A

Ip

 

Ig

3.10

Dokumentų pasirašymas ir perdavimas logistikos vadybininkams

 

 

Ig

 

 

 

A

A

A

A

 

3.11

Dokumentų registravimas sistemoje

 

 

Ip

Ig

 

 

 

 

 

A

 

3.12

Pardavimų vadybininko informavimas apie užsakymo klientui įvykdymą

 

 

A

Ig

 

 

 

 

 

 

 

3.13

Transporto užsakymas ir dokumentų parengimas

 

 

A

 

 

A

 

 

 

Ig

 

3.14

Prekių perdavimas transporto kompanijai

 

 

 

 

 

 

 

A

 

D

 

3.15

Prekių perdavimas serviso inžinieriui

 

 

Ig

 

 

 

D

A

 

 

 

3.16

Užsakymo tiekėjams suformavimas

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

3.17

Užsakymo tiekėjams išsiuntimas

 

 

A

 

 

 

 

 

 

Ig

 

3.18

Atsakymo iš tiekėjų gavimas

 

 

A

 

 

 

 

 

 

Ip

 

3.19

Būsenos ,,užsakyta“  suteikimas užsakymui

 

Kn

A

Ig

Ig

Ig

Ig

 

 

 

 

3.20

Derinimas su tiekėjais

 

 

A

 

 

 

 

 

 

D

 

3.21

Informacijos registravimas sistemoje

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

3.22

Užsakymo vykdymo kontrolė

 

 

A

 

 

 

 

 

 

Ip

 

3.23

Problemų išsprendimas ir vadybininko informavimas

 

 

A

Ig

 

 

 

 

 

Ip

Ig

3.24

Išankstinio mokėjimo sąskaitos patvirtinimas

 

T

Ip

 

 

 

 

 

 

Ig

 

3.25

Muitinės procedūrų vykdymas

 

 

Ig

 

 

 

 

 

 

A

 

3.26

Prekių gavimas į sandėlį

 

 

 

 

 

 

 

A

 

D

 

3.27

Prekių patikra

 

 

 

 

 

 

 

A

 

D

 

3.28

Broko akto pildymas

Prekių priėmimo aktas (priedas 3)

 

 

 

 

 

 

A

 

A

Ig

3.29

Informacijos apie išsiųstas broko pretenzijas gavimas

 

Kn

Ig

 

 

 

 

 

 

Ig

Ip

3.30

Informacijos apie subrangovų vertinimą gavimas

 

Kn

Ig

 

 

 

 

 

 

Ig

Ip

3.31

Gautų prekių iš tiekėjų dokumentų perdavimas logistams

 

 

Ig

 

 

 

 

A

 

Ip

 

3.32

Gautų dokumentų patikrinimas

 

 

A

 

 

 

 

Ip

 

 

 

3.33

Derinimas ir sprendimas su tiekėjais dėl pateiktos informacijos

 

 

A

 

 

 

 

 

 

D

 

3.34

Informacijos apie prekių pajamavimą pateikimas

 

 

A

Ig

 

 

Ig

 

 

Ig

 

3.35

Užsakymo pateikimas alternatyviems tiekėjams

 

 

A

 

 

 

 

 

 

Ig

 

3.36

Prekybos vadybininko informavimas apie naujus tiekimo terminus ir kainas

 

 

A

Ig

Ig

 

Ig

 

 

 

 

3.37

Suderintų naujų tiekimo sąlygų gavimas iš pardavimų vadybininko

 

 

Ig

Ip

A

 

A

 

Ip

 

 

3.38

Neįvykdytų užsakymų registravimas

 

Kn

A

Ig

Ig

 

Ig

 

 

 

 

3.39

Užsakymų prekėms gavimas iš dilerių

Dilerių užsakymo forma (priedas  4)

 

Ig

 

 

 

 

 

A

 

 

3.40

Dilerio skolos patikrinimas

 

 

A

 

 

 

 

 

Ip

 

 

3.41

Užsakymo dileriui registravimas

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

3.42

Sąlygų dileriui dėl skolų apmokėjimo pateikimas

 

 

A

 

 

 

 

 

Ig

 

 

3.43

Skolos apmokėjimo patikrinimas sistemoje

 

 

A

 

 

 

 

 

Ip

 

 

3.44

Vadovo leidimo gavimas aptarnavimui

 

Ip

A

 

 

 

 

 

Ig

 

 

3.45

Minimalių likučių planavimas

 

Kn

A

 

 

 

 

 

 

 

 

3.46

Minimalių likučių papildymo poreikio skaičiavimas

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

3.47

Minimalių likučių papildymo užsakymo registravimas

 

Kn

A

 

 

 

 

 

 

 

 

3.48

Proceso rezultatų analizė

 

A

Ig

Ig

A

A

Ig

Ig

 

 

A

 

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informaciją gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

3.1.                        Vidinių užsakymų prekėms gavimas.

3.1.1.                  Pardavimo vadybininkas gavęs iš kliento užsakymą užpildo užsakymo formą (pardavimo arba nuomos užsakymo formą, priedas 1,2).

3.1.2.                  Pardavimų vadybininkas užsakymo formoje prie prekių nurodo pirkimo kainas ir pirkimo sąlygas. Jei pardavimų vadybininkas nežino tikslių prekių pirkimo kainų, nurodo kokio dydžio nuolaida iš tiekėjo turi būti gaunama.

3.1.3.                  Jei pardavimų vadybininkas yra suderinęs atidedamą nuolaidą su tiekėjais, kuri taikoma pateikiamame užsakyme, informaciją pažymi užsakymo formos pastabose.

3.1.4.                  Pardavimo vadybininkas užpildytą užsakymo formą pateikia logistikos vadybininkui el.paštu.

3.1.5.                  Esant išskirtiniams atvejams (jeigu pardavimo vadybininkas yra išvykęs), užsakymą logistikos vadybininkui galima pateikti telefonu. Grįžus į ofisą užsakymo forma atsiunčiama el.paštu. 

3.2.       Užsakymo registravimas sistemoje.

3.2.1.                  Logistikos vadybininkas peržiūri gautą užsakymo formą ir sutikrina informacijos pilnumą.

3.2.2.                  Logistikos vadybininkas suveda rankiniu būdu arba importuoja gautos užsakymo formos duomenis į Navision sistemą.

3.2.3.                  Užregistravus užsakymą sistemoje, užsakymui suteikiamas unikalus numeris sistemoje.

3.3.        Prekių kiekio tikrinimas sandėlyje.

3.3.1.                  Logistikos vadybininkas tikrina ar sandėlyje yra užsakymui reikiamas prekių kiekis.

3.4.       Prekių rezervavimas sistemoje.

3.4.1.                  Jeigu prekės reikalingos užsakymui yra sandėlyje, logistikos vadybininkas atlieka prekių rezervaciją.

3.4.2.                  Atlikus prekių rezervaciją, prekei suteikiamas statusas rezervuota tam tikram užsakymui.

3.4.3.                  Logistikos vadybininkas informuoja (el.paštu, skambučiu) pardavimų vadybininką, kad prekės rezervuotos pateiktam užsakymui.

3.5.       Prekių perdavimas kitam padaliniui.

3.5.1.           Jeigu prekės buvo užsakytos vidiniam padaliniui, logistikos vadybininkas išrašo vidaus perdavimo važtaraštį ir jį el.paštu nusiunčia CS sandėlininkui. CS sandėlininkas perduoda prekes į kitą padalinį.

3.6.       Pardavimo dokumentų klientui paruošimas.

3.6.1.                  Jeigu prekės perduodamos klientui, logistikos vadybininkas arba TC apskaitininkas Navision sistemoje parengia sąskaitą faktūrą ir kitus reikalingus prekės perdavimo dokumentus.

3.7.       Informacijos pateikimas servisui.

3.7.1.                  Jeigu reikalinga instaliuoti prekę, logistikos vadybininkas pateikia informaciją serviso padaliniui.

3.7.2.                  Toliau procedūra vykdoma pagal ,,Serviso valdymo procedūra“ PR 02.

3.8.       Prekių klientui perdavimas.

3.8.1.                  Jeigu prekes klientas atsiima iš sandėlio, logistikos vadybininkas informuoja CS sandėlininką ir pardavimų vadybininką bei nusiunčia el.paštu Navision sistemos užsakymo nr. CS sandėlininkas pagal gautą užsakymo nr. atspausdina sąskaitą faktūrą, pagal kurią perduoda prekes klientui.

3.8.2.                  Jeigu prekes klientui pristato transporto kompanija, jos atstovas (vairuotojas) perduoda prekes transporto užsakyme nurodytam kliento atstovui.

3.8.3.                  Klientas priimdamas prekes patikrina pirminio įpakavimo kokybę.

3.8.4.                  Jeigu klientas neranda prekėse neatitikimų, toliau procesas vykdomas pagal procedūros punktą 3.10.

3.8.5.                  Jeigu klientas randa prekėse neatitikimų, toliau procesas vykdomas pagal procedūros punktą 3.9.

3.9.       Jeigu prekių klientui perdavimo metu paaiškėja pažeidimai, neatitikimų taisymas ir broko informacijos perdavimas.

3.9.1.                  Pristačius prekes klientui atliekama pirminė kokybės apžiūra. Radus neatitikimų, registruojama informacija. Informacija perduodama logistikos vadybininkui.

3.9.2.                  Logistikos vadybininkas sprendžia iškilusią situaciją, priklausomai nuo problemos pobūdžio.

3.9.3.                  Logistikos vadybininkas informuoja kokybės vadovą ir, priklausomai nuo problemos srities, atsakingą verslo srities vystymo vadovą.

3.9.4.                  Toliau procesas vykdomas pagal procedūros punktą 3.28.

3.10.   Dokumentų pasirašymas ir perdavimas logistikos vadybininkams.

3.10.1.              Jeigu prekes pasiima klientas pats, turi pateikti įgaliojimą prekių atsiėmimui. CS sandėlininkas pateikia klientui sąskaitą faktūrą pasirašymui. CS sandėlininkas pateikia klientui prekių priėmimo/perdavimo dokumentus pasirašymui. CS sandėlininkas perduoda pasirašytus dokumentus logistikos vadybininkui.

3.10.2.              Jeigu prekes klientui pristato transporto kompanija, tuomet jos atstovas (vairuotojas) pateikia prekių priėmimo/perdavimo dokumentus klientui pasirašyti. Logistikos vadybininko užsakytos transporto kompanijos atstovas transporto važtaraštį  perduoda logistikos vadybininkui.

3.11.   Dokumentų registravimas sistemoje.

3.11.1.              Logistikos vadybininkas gavęs visus prekių pristatymo dokumentus skanuoja ir talpina  įmonės dokumentų valdymo sistemoje.

3.11.2.              Logistikos vadybininkas DPD siuntos lapelius registruoja ir saugo numatytoje vietoje. Mėnesio pabaigoje transporto kompanija atsiunčia logistikos vadybininkui sąskaitą faktūrą. Logistikos vadybininkas sutikrina siuntos lapelių informaciją su sąskaitos faktūros duomenimis. Jei duomenys sutampa, logistikos vadybininkas pateikia sąskaitą faktūrą pajamavimui.

3.11.3.              Ernst & Young atsakingi darbuotojai iš dokumentų valdymo sistemos pasiima reikalingus dokumentus ir juos registruoja Navision sistemoje.

3.12.    Pardavimų vadybininko informavimas apie užsakymo klientui įvykdymą.

3.12.1.              Jeigu prekes klientui pristatė transporto kompanija arba klientas pats atsiėmė iš sandėlio, logistikos vadybininkas informuoja pardavimų vadybininką apie įvykdytą kliento užsakymą.

3.13.   Jeigu prekes reikia nuvežti klientui, transporto užsakymas ir dokumentų paruošimas.

3.13.1.              Logistikos vadybininkas atsižvelgdamas į prekės dydį (dimensijas) ir kitas sąlygas pasirenka transportavimo kompaniją.  

3.13.2.              Jei krovinys nedidelis, CS sandėlininkas pats užsako transportą DPD kompanijoje.

3.13.3.              Jei krovinys didelis, logistikos vadybininkas užsako prekių transportavimo paslaugas transporto kompanijoje, su kuria sudaryta bendradarbiavimo sutartis. Logistikos vadybininkas užsakydamas transportą suformuoja transporto užsakymą.

3.13.4.              Logistikos vadybininkas transporto užsakyme nurodo visą informaciją susijusią su kroviniu: prekes, svorius, pavadinimus, kiekius, iš kur paimti ir kam pristatyti. Logistikos vadybininkas transporto užsakymą el.paštu išsiunčia transporto kompanijai ir CS sandėlininkui.

3.13.5.              Jei transporto užsakymą vykdo DPD, nelaukiama transporto užsakymo patvirtinimo.

3.13.6.              Jei transporto užsakymą vykdo kita transporto kompanija, logistikos vadybininkas turi gauti užsakymo patvirtinimą iš transporto kompanijos.

3.14.   Prekių perdavimas transporto kompanijai.

3.14.1.              CS sandėlininkas pagal gautą transporto užsakymą paruošia prekes. CS sandėlininkas ant paruoštų prekių klijuoja lipduką su informacija apie krovinį.

3.14.2.              Transporto kompanijos atstovas paima prekes iš CS sandėlininko. Pateikia prekių pervežimo važtaraštį.

3.14.3.              CS sandėlininkas informuoja logistikos vadybininką apie išsiųstas prekes ir perduoda visus susijusius su prekių transportavimu dokumentus.

3.15.   Jeigu prekes transportuoja serviso inžinierius, prekių perdavimas serviso inžinieriui.

3.15.1.              Serviso inžinierius vyksta į centrinį sandėlį.

3.15.2.              CS sandėlininkas perduoda prekes serviso inžinieriui pagal suformuotus dokumentus.

3.15.3.              Serviso inžinierius pasirašo prekių gavimo važtaraštį.

3.15.4.              CS sandėlininkas perduoda serviso inžinieriui kliento sąskaitos faktūros egzempliorių. Serviso inžinierius patikrina pirminę prekių (pakuotės) kokybę, jei randama neatitikimų vykdomas 3.9. proceso žingsnis. Jei serviso inžinierius neranda neatitikimų, pasirašo prekių gavimo dokumentus.

3.15.5.              Tolimesni veiksmai atliekami pagal Serviso valdymo procedūrą.

3.16.   Jeigu gavus pardavimų užsakymą sandėlyje nėra reikiamų prekių, užsakymo tiekėjams suformavimas.

3.16.1.              Jeigu reikiamo prekių kiekio nėra sandėlyje, logistikos vadybininkas informaciją talpina sistemoje užsakymų tiekimui darbalapyje.

3.16.2.              Paraiškų darbalapiai Navision sistemoje surūšiuojami ir atfiltruojami pagal tiekėjus ir prekes.

3.16.3.              Logistikos vadybininkas informaciją iš paraiškų darbalapio perkelia į pirkimų užsakymą pagal tiekėjus. Kiekvienam tiekėjui suteikiamas naujas numeris sistemoje.

3.16.4.              Logistikos vadybininkas iš Navision sistemos pirkimų užsakymo tiekėjams, suformuoja atskirus užsakymus tiekėjams pagal suderintas formas.  

3.16.5.              Kai prekė iš paraiškų darbalapio perkeliama į pirkimo užsakymą, Navision sistemoje prekės statusas pasidaro ,,rezervuota iš pirkimo užsakymų“. Pirkimai vykdomi pagal Pirkimų valdymo procesą aprašytą 4-ame skyriuje.

3.16.6.              Užsakymai tiekėjams su nestandartinėmis prekių kainomis formuojami atskirai nuo bendrų užsakymų. Jei pirkimo kainos nestandartinės, logistikos vadybininkas prie užsakymo numerio sistemoje prideda raidę: S – specialios kainos, C – tiekėjo nuolaida (Credit Note).

3.17.   Užsakymo tiekėjams išsiuntimas.

3.17.1.              Atsakingas logistikos vadybininkas pagal suderintą tvarką su tiekėju (Internetu, el.paštu) išsiunčia/pateikia suformuotą užsakymą.

3.17.2.              Jeigu užsakymo dydį riboja minimalus pakuotės dydis, derinamas užsakymas su pardavimo vadybininku.

3.17.3.              Jeigu užsakymo pristatymo datą riboja transportavimo kaštai, derinamas užsakymas su pardavimų vadybininku.

3.18.   Atsakymo iš tiekėjų gavimas.

3.18.1.              Tiekėjas, gavęs užsakymą, per nustatytą laikotarpį turi atsiųsti patvirtinimą ar visos užsakytos prekės bus pristatytos ir reikiamu laiku.

3.18.2.              Jei daromas ,,Toshiba“ užsakymas ir bus suteikiama nestandartinė pirkimo kaina, tiekėjas suteikia specialų užsakymo numerį, kuris bus nurodomas sąskaitoje faktūroje.

3.18.3.              Jei tiekėjai neturi galimybės pristatyti visų prekių, tiekėjas turi informuoti, kokių prekių pristatyti negalės.

3.19.   Būsenos ,,užsakyta“  suteikimas užsakymui.

3.19.1.              Tiekėjams patvirtinus užsakymą, logistikos vadybininkas prekėms užsakyme Navision sistemoje suteikia statusą ,,užsakyta“.

3.19.2.              Logistikos vadybininkas informuoja pardavimų vadybininką apie užsakymo eigą ir pristatymo terminus.

3.19.3.              Jei tiekėjams patvirtinus užsakymą pasikeitė užsakymo data, logistikos vadybininkas gali pakeisti ,,numatomą gavimo datą“, prieš tai suderinus su pardavimo vadybininku ar data jį tenkina. Jei tiekėjas negali įvykdyti užsakymo (ar jo dalies) reikiamu laiku, tai logistikos vadybininkas sužino, kokie bus nauji pristatymo terminai ir apie juos informuoja pardavimų vadybininką. Jei pardavimų vadybininkas patvirtina, kad nauji terminai tenkina, apie tai informuojamas tiekėjas ir pakeičiama prekių pristatymo data sistemoje.

3.20.                    Jei pirkimo kainos nestandartinės, derinimas su tiekėjais.

3.20.1.              Jei pardavimų vadybininko pateiktoje užsakymo formoje nurodyta, kad bus nestandartinės kainos, logistikos vadybininkas gavęs iš tiekėjo patvirtintą užsakymą, sutikrina ar užsakymo formoje pateiktos geros kainos.

3.20.2.              Jei tiekėjo pateiktame užsakymo patvirtinime nurodytos netinkamos pirkimo kainos, logistikos vadybininkas aiškinasi su tiekėju dėl kainų pakeitimo užsakymo formoje arba dėl būsimos nuolaidos (Credit Note).

3.21.                    Informacijos registravimas sistemoje.

3.21.1.              Jei tiekėjas turi pateikti specialias prekių kainas, logistikos vadybininkas gauna iš tiekėjų užsakymą su pakeistomis kainomis.

3.21.2.              Logistikos vadybininkas registruoja Navision sistemoje prekių pirkimo kainas iš Xerox, Sahara, Optoma, Casio, Smad Distribution, Adeo ir Smart tiekėjų.

3.22.                    Užsakymo vykdymo kontrolė.

3.22.1.              Logistikos vadybininkas atlieka nuolatinę užsakymo vykdymo kontrolę.

3.22.2.              Logistikos vadybininkas tikrina kelias dienas prieš numatytą užsakymo įvykdymo datą ar viskas gerai ir ar užsakymas nevėluos.

3.23.                    Jeigu su užsakymo vykdymu iškyla problemų, problemų išsprendimas ir vadybininko informavimas.

3.23.1.              Logistikos vadybininkas užsakymo vykdymo kontrolės metu nustatęs tam tikrus neatitikimus, vykdo problemų sprendimą.

3.23.2.              Logistikos vadybininkas apie visas iškilusias problemas informuoja pardavimų vadybininką.

3.24.   Išankstinio mokėjimo sąskaitos patvirtinimas.

3.24.1.              Jeigu tiekėjai pateikia išankstinio mokėjimo sąskaitą, ją patvirtina atsakingi asmenys (parašais arba el. paštu). Logistikos vadybininkas siunčia el.paštu Ernst & Young atsakingiems darbuotojams.

3.25.   Muitinės procedūrų vykdymas.

3.25.1.              Jeigu reikalingas prekių išmuitinimas, muitinės tarpininkas atlieka prekių muitinimo procedūras, sutvarko visus reikalingus dokumentus ir juos perduoda logistikos vadybininkui.

3.26.   Prekių gavimas į sandėlį.

3.26.1.              Vežėjas pristato prekes į sandėlį ir perduoda CS sandėlininkui. Priimdamas krovinį CS sandėlininkas privalo kartu su vežėjo atstovu (vairuotoju) patikrinti krovinio būklę.

3.26.2.              CS sandėlininkas pasirašo važtaraštį ir nurodo prekių saugojimo vietą sandėlyje.

3.27.   Prekių patikra.

3.27.1.              Priimdamas krovinį CS sandėlininkas privalo kartu su vežėjo atstovu (vairuotoju) patikrinti krovinio pakuočių kiekį ir ar nėra išorinių pakuotės nepažeidimų.

3.27.2.              CS sandėlininkas patikrina ar prekių kiekis, svoris bei pavadinimai sutampa su duomenimis, nurodytais transporto važtaraštyje ir sąskaitose.

3.28.   Jei patikros metu nustatyti neatitikimai, broko akto pildymas.

3.28.1.              Jeigu pakuočių kiekis neatitinka kiekio važtaraštyje arba jos įpakavimas pažeistas, tada CS surašo pastabas vežėjo važtaraštyje (CMR dokumente).  

3.28.2.              Antrinės patikros metu (išardant paletes, pakuotes ir pan.) CS sandėlininkui nustačius neatitikimus, surašomas prekių priėmimo aktas (Prekių priėmimo aktas, Priedas 3). CS sandėlininkas pasirašo Prekių priėmimo aktą. Jeigu reikalinga papildoma prekių būklės ekspertizė, CS sandėlininkas iškviečia serviso inžinierių, kuris įvertina prekių sugadinimo lygį.

3.28.3.              CS sandėlininkas perduoda prekių priėmimo aktus ir kitus su prekių broko susijusius dokumentu  logistikos vadybininkui. Logistikos vadybininkas perduoda su prekių broku susijusius dokumentus kokybės vadovui.

3.28.4.              Toliau broko valdymo procesas tęsiamas pagal ,,Neatitiktinių produktų valdymo“ procedūrą.

3.29.   Informacijos apie išsiųstas broko pretenzijas gavimas.

3.29.1.              Mėnesio pabaigoje kokybės vadovas analizuoja, susistemina tiekėjų broko informaciją.

3.29.2.              Kas mėnesį kokybės vadovas pateikia subrangovams (tiekėjams, vežėjams, muitinės tarpininkams) laišką, kuriame pateikiama statistinė ataskaitinio periodo informacija „Pretenzija subrangovui dėl darbo broko“ ir informuoja subrangovą apie pasikeitimus įmonės subrangovų reitingų sąrašuose.

3.29.3.              Kokybės vadovas pateikia išsiųstą informaciją logistikos vadybininkui.

3.30.   Informacijos apie subrangovų vertinimą gavimas.

3.30.1.              Kokybės vadovas, nustatęs subrangovo broką, registruoja neatitiktį „Subrangovų broko registravimo žurnale“ ir pateikia subrangovui „Broko aktą“ (Prekių priėmimo aktas, Priedas 3).

3.30.2.              Kartą per ketvirtį, naudodamas „Subrangovų vertinimo metodika“, kokybės vadovas įvertina subrangovus, juos reitinguoja. Kokybės vadovas informuoja vykdantįjį direktorių ir logistikos vadybininką apie pasikeitimus subrangovų reitinguose.

3.31.   Gautų prekių iš tiekėjų dokumentų perdavimas logistams.

3.31.1.              CS sandėlininkas pasirašo visas sąskaitas ir važtaraščius.

3.31.2.              CS sandėlininkas visus su prekių gavimu susijusius dokumentus (sąskaitą faktūrą) perduoda logistikos vadybininkams pagal produktų grupes. 

3.32.                    Gautų dokumentų patikrinimas.

3.32.1.              Logistikos vadybininkas 3.21. punkte nurodytų tiekėjų sąskaitoje faktūrose pateiktą informaciją sutikrina su Navision sistemoje užregistruota pirkimo užsakymo informacija. 

3.32.2.              Jei sąskaita faktūra gaunama iš ,,Toshiba“, patikrinama ar užsakymo numeris standartinis, jei ne, tikrinama ar teisinga informacija, lyginant su pirkimų užsakymu, pateikta SF.

3.32.3.              Logistikos vadybininkas gavęs dokumentus iš CS sandėlininko patikrina dokumentų informacijos teisingumą ir tvirtinimą.

3.33.                    Jei pateikta informacija neteisinga, derinimas ir sprendimas su tiekėjais dėl pateiktos informacijos.

3.33.1.              Logistikos vadybininkas gavęs sąskaitą faktūrą su neteisinga informacija, kontaktuoja su tiekėju dėl galimo sprendimo būdo, taip pat informaciją pateikia veiklos procesų analitikui.

3.33.2.              Tiekėjas gali išrašyti naują sąskaitą faktūrą su teisinga informacija arba išrašyti Credit Note lygų skirtumui.

3.33.3.              Jei priimtas sprendimas suteikti Credit Note, logistikos vadybininkas apie tai informuoja veiklos procesų analitiką ir persiunčia sąskaitą faktūrą tiekėjui. Už Credit Note suteikimo kontrolę atsakingas veiklos procesų analitikas. Toliau procedūra vykdoma pagal PR 10 ,,Finansų valdymo procedūra“.

3.34.   Informacijos apie prekių pajamavimą pateikimas.

3.34.1.              Biuro administratorė patvirtintą dokumentą nuskanuoja ir patalpina įmonės dokumentų valdymo sistemoje .

3.34.2.              Jeigu prekės buvo užsakytos minimaliems likučiams, jos papildo prekių atsargas ir dalyvauja minimalių likučių apskaitoje.

3.34.3.              Jeigu prekės buvo užsakytos konkretiems užsakymams, sistemoje matoma, kad prekės gautos ir rezervuotos.

3.35.   Jeigu tiekėjas negali įvykdyti užsakymo, užsakymo pateikimas alternatyviems tiekėjams.

3.35.1.        Jei tiekėjas užsakymo (ar jo dalies) nepatvirtino, logistikos vadybininkas ištrina užsakymą iš tiekėjo kortelės Navision sistemoje. Nepateikti tiekėjų užsakymai registruojami nepateiktų užsakymų registre.

3.35.2.              Jeigu tiekėjas negali įvykdyti užsakymo ir yra galimybė padaryti užsakymą pas alternatyvų tiekėją, logistikos vadybininkas pateikia užsakymą alternatyviam tiekėjui iš tiekėjų sąrašo.

3.35.3.              Alternatyvus tiekėjas, gavęs užsakymą, per nustatytą laikotarpį turi atsiųsti patvirtinimą logistikos vadybininkui ar visos prekės, kurios nurodytos užsakyme, bus pristatytos. Logistikos vadybininkas registruoja tiekėjo užsakymo vykdymo patvirtinimą sistemoje.

3.36.   Prekybos vadybininko informavimas apie naujus tiekimo terminus ir kainas.

3.36.1.              Jeigu pateikus užsakymą alternatyviems tiekėjams keičiasi tiekimo terminai ar kaina, logistikos vadybininkas informuoja pardavimo vadybininką arba serviso inžinierių apie naujus tiekimo terminus ir kainas.

3.37.   Suderintų naujų tiekimo sąlygų gavimas iš pardavimo vadybininko.

3.37.1.              Pardavimo vadybininkas arba serviso inžinierius suderina naujas tiekimo sąlygas (kaina ir terminai) su klientu.

3.37.2.              Jeigu klientas sutinka su naujais terminais, pardavimo vadybininkas arba serviso inžinierius pateikia informaciją logistikos vadybininkui.

3.38.   Neįvykdytų užsakymų registravimas.

3.38.1.              Jeigu kliento netenkina naujos tiekimo sąlygos logistikos vadybininkas užsakymą registruoja neįvykdytų užsakymų registre.

3.39.   Užsakymų prekėms gavimas iš dilerių.

3.39.1.              Dileris užpildo užsakymo formą (Dilerių užsakymo forma, Priedas 4).

3.39.2.              Dileris užpildytą užsakymo formą pateikia logistikos vadybininkui el.paštu.

3.40.   Dilerio skolos patikrinimas.

3.40.1.              Logistikos vadybininkas gavęs užsakymą iš dilerio atlieka dilerio skolos patikrinimą.

3.40.2.              Logistikos vadybininkas sistemoje dilerio kortelėje tikrina reikalingą informaciją, susijusią su mokumu, terminais, padengimu.

3.41.   Užsakymo dileriui registravimas.

3.41.1.              Jeigu dileris neskolingas už prekes, logistikos vadybininkas registruoja gautą užsakymą. Procesas vykdomas pagal procedūros punktą 3.3., toliau procedūroje Dileris dalyvauja kaip pardavimų vadybininkas.

3.42.   Sąlygų dileriui dėl skolų apmokėjimo pateikimas.

3.42.1.              Jeigu dileris skolingas už prekes, logistikos vadybininkas pateikia sąlygas dėl skolos apmokėjimo.

3.43.   Skolos apmokėjimo patikrinimas sistemoje.

3.43.1.              Jeigu dileris pateikia apmokėjimo už prekes pavedimo kopiją, logistikos vadybininkas patikrina šią informaciją Navision sistemoje.

3.44.   Vadovo leidimo gavimas aptarnavimui, jeigu skola nesumokėta.

3.44.1.              Jeigu dileris nesumoka už prekes, logistikos vadybininkas informuoja vykdantįjį direktorių apie dilerio nemokumą.

3.44.2.              Vykdantysis direktorius analizuoja dilerio informaciją ir nusprendžia ar leisti jį aptarnauti, kai nesumokėta suma už prekes.

3.45.   Minimalių likučių planavimas.

3.45.1.              Įmonėje vykdomas minimalių likučių planavimas atsižvelgiant į praėjusių laikotarpių pardavimų informaciją.

3.45.2.              Verslo srities vystymo vadovas analizuoja pardavimų situaciją ir sudaro kintamą prekių į sandėlį papildymo sąrašą ir pateikia logistikos vadybininkui.

3.45.3.              Serviso padalinys sudaro jiems svarbių prekių minimalių likučių sąrašą ir pateikia logistikos vadybininkui.

3.46.   Minimalių likučių papildymo poreikio skaičiavimas.

3.46.1.              Logistikos vadybininkas atsižvelgdamas į gautus sąrašus skaičiuoja minimalius likučius.

3.47.   Minimalių likučių papildymo užsakymo registravimas.

3.47.1.              Logistikos vadybininkas minimalių likučių užsakymą sistemoje prideda prie jau esančių užsakymų darbalapyje ir išsiunčia tiekėjui, registruodamas išsiuntimo laiką ir prijungdamas užsakymo dokumentą prie registruoto veiksmo tiekėjo kortelėje.

3.48.   Proceso rezultatų analizė.

3.48.1.              Proceso rezultatų analizę atlieka direktorius ir logistikos vadybininkas.

3.48.2.              Rezultatų analizavimas atliekamas logistikos padalinyje pagal nustatytus rodiklius, nustatytais periodais ir patvirtintose ataskaitų formose.

3.48.3.              Sistemoje registruojami analizės rezultatai. Jie yra prieinami darbuotojams, kuriems suteiktos teisės naudotis duomenimis.

 


4. PIRKIMŲ VALDYMO PROCESAS

 

 

                                                     


Darbuotojų kompetencijų lentelė

 

Eil.

Nr.


VYKDYTOJAI

 

 

VEIKSMAI

Dokumentai

Direktorius

Pirkimų/pardavimų pirkimo komisija

Padalinio vadovas

Logistikos vadybininkas

Pardavimo vadybininkas

Verslo srities vystymo vadovas

Vežėjas

Tiekėjas

Vadovybės atstovas kokybei

4.1.

Bendrųjų tiekėjų suradimas

 

Kn

 

A

 

 

 

 

 

 

4.2.

Pirkimo pasiūlymo pateikimas

Pasiūlymas

Ig

 

A

 

 

 

 

 

 

4.3.

Derinimas su pirkimų komisija

 

Ig

T

A

 

 

 

 

 

 

4.4.

Pirkimo vykdymas

 

T

Kn

A

 

 

 

 

D

 

4.5.

Pirkimo sutarties pasirašymas

 

A

Ig

Ig

 

 

Ig

 

Ig

 

4.6.

Pastovių prekių tiekėjų suradimas

 

Kn,A

 

 

 

 

A

 

 

 

4.7.

Prekių tiekėjų sąrašo sudarymas ir patvirtinimas

Tiekėjų sąrašas, priedas 5

T

 

D

Ig

Ig

A

 

 

 

4.8

Sutarčių su prekių tiekėjais sudarymas

 

T

 

 

 

 

A

 

D

 

4.9

Prekių tiekėjų parinkimas

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

4.10

Vežėjų paieška

 

Kn

 

 

A

Ig

Ig

 

 

 

4.11

Vežėjų atranka

 

T

 

 

A

 

 

Ig

 

 

4.12

Vežėjų sąrašo sudarymas ir patvirtinimas

Vežėjų sąrašas

Kn

 

 

 

A

A

 

 

 

4.13

Vienkartinių prekių tiekėjų suradimas

 

Ig

 

 

 

A

A

 

 

 

4.14

Derinimas su pardavimų pirkimo komisija

 

Ig

D

 

 

A

A

 

 

 

4.15

Užsakymo vykdymas

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

4.16

Pirkimo užsakymų tiekėjams pateikimas

 

 

 

 

A

Ip

Ip

 

Ip

 

4.17

Tiekėjų įvertinimas

Tiekėjų vertinimo metodika, priedas 6

 

 

 

Ip

Ip

Ip

 

Ig

A

 

Santrumpos darbuotojų kompetencijų lentelėje

T - tvirtina, A - atlieka , D - dalyvauja, Ig – informaciją gauna, Ip – informaciją pateikia, Kn – kontroliuoja.

 

4.1.       Bendrų tiekėjų suradimas.

4.1.1.                  Kiekvieno padalinio vadovas yra atsakingas už bendrų tiekėjų pirkimams padalinio reikmėms paiešką.

4.1.2.                  Padalinio vadovai ir įmonės direktorius yra atsakingi už bendrų tiekėjų paiešką pirkimams įmonės mastu.

4.2.                        Pirkimo pasiūlymo pateikimas.

4.2.1.                  Padalinio vadovai teikia pirkimo pasiūlymus su nurodytomis pirkimo sąlygomis generaliniam direktoriui.

4.3.                        Jeigu pirkimų suma viršija X lt., derinimas su pirkimų komisija.

4.3.1.                  Jeigu numatomas pirkimas už didesnę sumą nei X lt., teikiamas prašymas pirkimų komisijai.

4.3.2.                  Pirkimų komisijos pirmininkas sukviečia pirkimų komisiją, sudarytą pagal įmonėje nustatytą tvarką.

4.3.3.                  Susirinkusi pirkimų komisija nusprendžia ar vykdyti prašomą pirkimą, ar tenkina pirkimo sąlygos ir kokį paslaugos tiekėją pasirinkti.

4.4.                        Pirkimo vykdymas.

4.4.1.                  Jeigu pirkimo komisija nusprendžia, kad pirkimo sąlygos tinkamos, patvirtina pirkimą.

4.4.2.                  Pirkimo komisija įpareigoja atsakingą asmenį įvykdyti pirkimą.

4.5.                        Pirkimo sutarties pasirašymas.

4.5.1.                  Atsakingas asmuo parengia bendradarbiavimo sutartį.

4.5.2.                  Generalinis direktorius arba vykdančioji direktorė tvirtina parengtą sutartį ir vykdomas bendradarbiavimas su tiekėju.

4.6.                        Pastovių prekių tiekėjų suradimas.

4.6.1.                  Verslo sričių vystymo vadovai atsakingi už naujų tiekėjų paiešką priskirtoje verslo srityje.

4.6.2.                  Generalinis direktorius arba vykdančioji direktorė, atsižvelgiant į rinkos situaciją ir įmonės strategiją, ieško naujų verslo sričių ir tiekėjų jose.

4.7.                        Prekių tiekėjų sąrašo sudarymas ir patvirtinimas.

4.7.1.                  Tiekėjų sąrašus ruošia verslo sričių vystymo vadovai kiekvienai priskirtai verslo sričiai.

4.7.2.                  Tiekėjų sąrašus tvirtina vykdančioji direktorė.

4.7.3.                  Jeigu tiekėjas buvo surastas siekiant vystyti naują verslo sritį, vykdančioji direktorė priskiria atsakingą verslo srities vystymo vadovą.

4.7.4.                  Ne rečiau kaip vieną kartą per metus tiekėjų sąrašai yra koreguojami pagal įvertinimo rezultatus ir tvirtinami naujai.

4.7.5.                  Pasirinktą Tiekėją (-us) tvirtina generalinis direktorius, pasirašydamas protokolą nurodytą priede 7, verslo sričių vystymo vadovų teikimu. Apie pasirinkimą informuojami visi UAB ,,Biznio mašinų kompanija“ įmonės verslo srities vystymo vadovai. Tiekėjų sąrašas, nurodytas priede 5, yra tvirtinamas kiekvieną kartą kai yra pasirenkamas naujas Tiekėjas.

4.8.                        Sutarčių su prekių tiekėjais sudarymas.

4.8.1.                  Verslo srities vystymo vadovas parengia pirkimų sutartis su prekių tiekėjais.

4.8.2.                  Jeigu sutarties sąlygos tenkina įmonės poreikius, generalinis direktorius arba vykdančioji direktorė tvirtina sutartis su tiekėjais.

4.9.                        Prekių tiekėjų parinkimas.

4.9.1.                   Jei vykdant klientų užsakymus reikia papildomai parinkti tiekėjus, t.y. jie nebuvo numatyti ruošiant sutartį arba sutartyje nebuvo nurodytas Tiekėjas (gamintojas), tai tokiu atveju parinkimą atlieka pardavimo vadybininkas, pasitaręs su klientu.

4.9.2.                  Tiekėjai parenkami atsižvelgiant į priede 6 nurodytus vertinimo kriterijus.

4.10.                    Vežėjų paieška.

4.10.1.              Logistikos vadybininkas atsakingas už visų vežėjų paiešką.

4.10.2.              Vežėjų paieška vykdoma kiekvieną kartą atsiradus naujam tiekėjui.

4.11.                    Vežėjų atranka.

4.11.1.              Logistikos vadybininkas atlieka vežėjų atranką prekių pristatymui iš vietinių tiekėjų.

4.11.2.              Logistikos vadybininkas atlieka vežėjų atranką prekių pristatymui klientams.

4.11.3.              Kartą per metus logistikos vadybininkas atlieka atranką vietinių smulkių siuntų vežimui pagal įmonėje numatytą tvarką.

4.11.4.              Logistikos vadybininkas, norėdamas atrinkti vežėją tam tikro užsienio tiekėjo prekėms, skelbia konkursą.

4.11.5.              Konkurso eiga vykdoma pagal nustatytą tvarką įmonėje.

4.11.6.              Jeigu vykdoma vienkartinio prekių tiekėjo užsakymo vykdymo atranka, logistikos vadybininkas išsiunčia užsakymo užklausas vežėjams.

4.12.                    Vežėjų sąrašo sudarymas ir patvirtinimas.

4.12.1.              Jeigu buvo skelbiamas konkursas, logistikos vadybininkas iš konkurse dalyvavusių vežėjų atrenka tris geriausias sąlygas pateikusius vežėjus.

4.12.2.              Jeigu buvo siunčiamos užklausos vežėjams, logistikos vadybininkas atrenka geriausias sąlygas pateikusį vežėją.

4.12.3.              Logistikos vadybininkas sudaro bendrą vežėjų sąrašą, kurį tvirtina vykdančioji direktorė.

4.13.                    Vienkartinių prekių tiekėjų suradimas.

4.13.1.              Jeigu verslo srities vystymo vadovas arba pardavimų vadybininkas identifikuoja kliento poreikį prekėms, kuriomis įmonė neprekiauja, vykdoma naujo tiekėjo paieška.

4.14.                    Derinimas su pardavimų pirkimo komisija.

4.14.1.              Jeigu numatomas užsakymas už didesnę sumą nei X Lt., teikiamas prašymas pardavimų pirkimo komisijai.

4.14.2.              Pardavimų pirkimo komisijos pirmininkas sukviečia komisiją, sudarytą pagal įmonėje nustatytą tvarką.

4.14.3.              Susirinkusi pardavimų pirkimo komisija nusprendžia ar vykdyti prašomą pirkimą, ar tenkina pirkimo sąlygos ir kokį tiekėją pasirinkti.

4.15.                    Užsakymo vykdymas.

4.15.1.              Jeigu numatomas užsakymas už didesnę sumą nei X Lt. patvirtinamas pardavimų pirkimo komisijos, vykdomas užsakymas. 

4.15.2.              Pardavimų vadybininkas derina užsakymo sąlygas su atrinktais tiekėjais.

4.15.3.              Jeigu reikia, vykdomas papildomas užklausimas logistikos vadybininko dėl vežimo sąlygų.

4.15.4.              Pardavimų vadybininkas atsižvelgdamas į tiekėjo ir vežėjo sąlygas, vykdo pardavimą pagal procedūrą ,,Pardavimų valdymo procedūra“ PR 01.

4.15.5.              Jeigu klientas patvirtino užsakymą, pardavimo vadybininkas pateikia informaciją logistikos vadybininkui dėl vežėjo paieškos ir tiekimo užsakymo.

4.15.6.              Jeigu tiekėjo užsakymo sąlygos buvo tinkamos ir atitinka rinkos sąlygas, pardavimų vadybininkas gali inicijuoti tolimesnį bendradarbiavimą su tiekėju, toliau vykdomas proceso žingsnis 4.5. ,,Prekių tiekėjų sąrašo sudarymas ir patvirtinimas”.

4.16.                    Pirkimo užsakymų tiekėjams pateikimas.

4.16.1.              Jeigu pirkimas vykdomas pas bendrąjį tiekėją, užsakymą pateikia atsakingas asmuo.

4.16.2.              Jeigu pirkimai vykdomi pas prekių tiekėjus, proceso žingsnis atliekamas pagal procedūrą ,,Logistikos valdymo procedūra“ aprašytą 3-ame skyriuje.

4.16.3.              Jeigu vykdomas vežėjo užsakymas, proceso žingsnis atliekamas pagal procedūrą ,,Logistikos valdymo procedūra“ aprašytą 3-ame skyriuje.

4.17.                    Tiekėjų įvertinimas.

4.17.1.              Tiekėjai įvertinami pagal nustatytą tvarką arba išaiškėjus neatitikčiai, pardavimo, įrengimo ar techninės priežiūros procesų metu.

4.17.2.              Įvertinimo reguliarumą nustato vadovas, patvirtina generalinis direktorius išleidžiamu įsakymu,  atlieka verslo srities vystymo vadovas arba pardavimo vadybininkas ir logistikos vadybininkas.

4.17.3.              Įvykdžius sutartį, o jei kyla būtinybė ir Sutarties vykdymo metu (jei reikia pakeisti esamą ar pritraukti papildomą Tiekėją), pasirinktas ar pasirenkamas Tiekėjas yra vertinamas pagal metodika pateiktą priede 6.

4.17.4.              Tiekėjų vertinimo analizės duomenys metų pabaigoje pateikiami pastoviems tiekėjams.

 

 

 

5. NUORODOS

LST EN ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008).

LST EN ISO 9000:2007 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000:2007).

 

 

 

 

Priedas 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEKĖJŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

Eil. Nr

Tiekėjo pavadinimas

Tiekimo kategorija

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas 6.

TIEKĖJŲ ĮVERTINIMO METODIKA

 

Tiekėjai įvertinami balais pagal šiuos rodiklius:

 

 

 

 

TIEKĖJŲ VERTINIMO METODIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Vertinimo kriterijai

Balai

1

Tiekėjų vertinimas pagal kokybę:

 

a) tiekimų metu neatitikčių nenustatyta, turi funkcionuojančią KVS

5 balai

 

b) tiekimų metu buvo 1 neatitiktis

4 balai

 

c) tiekimų metu buvo 3 neatitiktys

3 balai

 

d) tiekimų metu buvo daugiau kaip 3 neatitiktys

2 balai

 

2

Tiekėjo vertinimas pagal kainą:

 

a) kaina iki 10 % mažesnė negu vidutinė rinkos kainos

5 balai

 

b) kaina atitinka vidutinišką rinkos kainą

4 balai

 

c) kaina iki 10 % didesnė

3 balai

 

3

Komunikacija ir informacijos teikimas:

 

a) laiku ir kokybiškai

5 balai

 

b) iš esmės neturėjo neigiamos įtakos rezultatams

4 balai

 

c) turėjo žymios neigiamos įtakos rezultatams

3 balai

 

4

Tiekėjo vertinimas pagal apmokėjimo sąlygas:

 

a) apmokėjimas atitinka pagrindines sutarties sąlygas, taikomas rinkoje

5 balai

 

b) apmokėjimas atidėtas daugiau kaip 30 dienų po pristatymo

4 balai

 

c) apmokėjimas atidėtas 30 dienų po pristatymo

3 balai

 

d) išankstinis apmokėjimas

2 balai

 

5

Patikimumas:

 

a) patikimas

5 balai

 

b) nelabai patikimas

4 balai

 

 

 

 

Priedas 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEKĖJŲ VERTINIMO PROTOKOLAS  2011 m. I pusmetis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr

Tiekėjo pavadinimas

Kokybė

Kaina

Informacijos teikimas

Apmokėjimo sąlygos

Patikimumas

Balų skaičius

Tiekėjo kategorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:   

V. Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaišiknimas:

 

 

 

 

 

 

Jeigu tiekėjas įvertinamas  20-25 balais, tiekėjui suteikiama kategorija "A"

 

 

Jeigu tiekėjas įvertinamas  15-20 balais, tiekėjui suteikiama kategorija "B"

 

 

Jeigu tiekėjas įvertinamas  10-15 balais, tiekėjui suteikiama kategorija "C"

 

 

 

6. NUORODOS

LST EN ISO 9001:2008 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008).

LST EN ISO 9000:2007 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (ISO 9000:2007).

 

Jeigu naudojate savo veikloje dokumentuose pateiktą informaciją, prašau atsiųsti 5 Lt svetainės vystymui užtikrinti:

Sąskaita: LT657044000233610239

Gavėjas: Algirdas Svaravičius

Bankas: SEB bankas