LOGISTIKOS TARP PADALINIŲ VALDYMO PROCEDŪRA

 

TURINYS

 

1.       PASKIRTIS.. 6

2.       TAIKYMO SRITIS.. 6

3.       PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS.. 6

3.1.        PAAIŠKINIMAI:. 6

3.2.        SANTRUMPOS:. 6

3.3.        Įrašai lentelėje:. 7

4.       Logistikos tarp padalinių valdymo PROCEDŪROS ESMĖ. 7

5.       LOGISTIKOS TARP PADALINIŲ VALDYMAS.. 8

5.1.        LOGISTIKOS TARP PADALINIŲ VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS (KAIP YRA DABAR). ... 8

5.2.        LOGISTIKOS TARP PADALINIŲ VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS.. 9

5.3.        LOGISTIKOS TARP PADALINIŲ VALDYMO PROCEDŪROS KOMPETENCIJOS LENTELĖ. 10

5.4.        LOGISTIKOS TARP PADALINIŲ VALDYMO PROCEDŪROS SCHEMA.. 11

5.5.        logistikos tarp padalinių proceso aprašymas.. 12

(kaip yra dabar). 12

5.5.1.      Užsakymų produktams valdymo procedūra. 12

5.5.2.      Užsakymų iš padalinių įvertinimo ir registravimo procedūra. 13

5.6.        TAIKYMO SRITYS.. 14

5.7.        GAUNAMŲ PUSFABRIKAČIŲ KOKYBĖS VALDYMO PROCEDŪRA.. 15

5.7.1.      GAUNAMŲ PUSFABRIKAČIŲ KOKYBĖS VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS. 15

5.8.        Logistikos tarp padalinių procesas „KAIP TURĖRŲ BŪTI“. 16

5.8.1.      Pusgaminių reikalingumo valdymO PROCEDŪRA.. 16

5.8.2.      PUSGAMINIŲ IR ŽALIAVŲ REIKALINGUMO VALDYMO KOMPETECIJA.. 17

5.8.3.      PUSGAMINIŲ IR ŽALIAVŲ REIKALINGUMO VALDYMO SCHEMA.. 18

5.9.        PUSGAMINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMAS.. 19

5.9.1.      PUSGAMINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS. 19

5.9.2.      PUSGAMINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMO KOMPETECIJA.. 20

5.9.3.      PUSGAMINIŲ UŽSAKYMO VALDYMO SCHEMA.. 21

5.10.      GAUTŲ IŠ PADALINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMAS.. 22

5.10.1.    GAUTŲ IŠ PADALINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS. 22

5.10.2.    GAUTŲ IŠ PADALINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMO KOMPETENCIJA.. 24

5.10.3.    GAUTŲ IŠ PADALINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMO SCHEMA.. 25

5.11.      UŽSAKYMO PAKAVIMO VALDYMO PROCEDŪRA.. 26

5.11.1.    UŽSAKYMO PAKAVIMO VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS. 26

5.11.2.    UŽSAKYMO PAKAVIMO VALDYMO KOMPETENCIJA.. 27

5.11.3.    UŽSAKYMO PAKAVIMO VALDYMO SCHEMA.. 28

6.       NUORODOS.. 29

7.       DOKUMENTACIJA.. 29

8.       keitimai. 29

9.       PRIEDAI. 29


 

1.    PASKIRTIS

 

Dokumento paskirtis-organizuoti veiklos valdymo skyriaus darbą ir apibrėžti veiklos valdymo skyriaus ryšius su kitais įmonės padaliniais ir skyriais logistikos tarp padalinių valdymo procedūroje.

 

2.    TAIKYMO SRITIS

.

 

 

3.    PAAIŠKINIMAI IR SANTRUMPOS

 

3.1.    PAAIŠKINIMAI:

 

Šis dokumentas paruoštas remiantis šiais UAB „ Įmonėja“ dokumentais:

 

RVASVT – rizikos veiksnių analizė ir svarbūs valdymo taškai.

MKV – maisto kokybės vadovas

3.2.    SANTRUMPOS:

 

GD - generalinis direktorius

VVDir – veiklos valdymo skyriaus direktorė.

VVDarb – veiklos valdymo skyriaus darbuotojas

VVT – veiklos valdymo skyriaus technologas

TV – tinklo vadovas

FKD - finansų ir kontrolės direktorius

VF - vyriausia finansininkė

PD - Padalinio vadovas

PG – padalinio gamybos vadovas

II – išorinė įmonė

Tiek – tiekėjas.

GCS – gamybos cecho sandėlininkė

GCV – gamybos cecho virėja

GCA – gamybos cecho apskaitininkė

GCVR – gamybos cecho vairuotojas

GCP – gamybos cecho pakuotojas

3.3.    Įrašai lentelėje:

 

T - tvirtina, A - atlieka ir atsako, D - dalyvauja, I - gauna arba pateikia informaciją, Kn – kontroliuoja.

 

4.    Logistikos tarp padalinių valdymo PROCEDŪROS ESMĖ

 

Procedūros esmė-užtikrinti tikslų ir operatyvų logistikos tarp padalinių valdymo procesą įmonėje

5.    LOGISTIKOS TARP PADALINIŲ VALDYMAS

 

5.1.    LOGISTIKOS TARP PADALINIŲ VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS (KAIP YRA DABAR)

 

5.1.1.    Logistikos tarp padalinių valdymo procedūra aprašoma naujos verslo valdymo sistemos logistikos tarp padalinių modulio diegimui paruošti.

5.1.2.    Šiuo metu UAB „Įmonėja“ logistikos tarp padalinių valdymui naudojama  specializuota programinė įranga „Užsakymai“. Ataskaitų spausdinimui naudojami spausdintuvai. Ataskaitų perdavimui naudojamas internetinis ryšys

5.1.3.    Diegiant naują verslo valdymo sistemos logistikos tarp padalinių valdymo modulį reikia papildomai įdiegti pusgaminių užsakymo ir logistikos modulį, įdiegti ir patobulinti sandėliavimo valdymo modulį suprojektuoti kokybės ir laboratorinės priežiūros valdymo modulį.

5.1.4.    Logistika tarp padalinių UAB „ Įmonėja “ sudaro prekių pristatymas iš gamybinio cecho į atskirus padalinius (restoranus, picerijas, bistro...).

5.1.5.    Ateityje numatoma, kad pasipildys ir tiekėjų žaliavų logistika į cechą, ir iš cecho bus paskirstoma į padalinius. (priedas Nr.1)

5.1.6.    Logistikos tarp padalinių cecho struktūra sudėliota naujam logistikos tarp padalinių cechui, kuris dabar statomas ir planuojamas atidaryti gruodžio gale. Šiai dienai struktūra šiek tiek skiriasi.

5.1.7.    Logistikos tarp padalinių padalinio funkcinė schema. (priedas Nr.4)

5.1.8.    Visa logistikos kontrolė yra gamybinio cecho vadovo pavaldume. UAB „ Įmonėja “ turi vieną automobilį, su dviem vairuotojais, kurie pristato prekes į padalinius. Logistika tarp padalinių vyksta pagal priedą 1 :Įmonė 10 logistika.


5.2.    LOGISTIKOS TARP PADALINIŲ VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS

(KAIP BUS)

 

5.2.1.    Už žaliavų ir pusgaminių užsakymą padaliniuose atsakinga padalinio vyr.virėja.

5.2.2.    Pusgaminių ir žaliavų reikalingumas įvertinimas atliekamas pagal žaliavų, prekių ir pusgaminių likučius sandėliuose, pusgaminių galiojimo terminus ir numatomą padalinio gamybos programą

5.2.3.    Įvertinus žaliavų reikalingumą vykdomas žaliavų ir pusgaminių užsakymas.

5.2.4.    Užsakyti iš padalinių pusgaminiai gaminami gamybos ceche. Pagaminus pusgaminius jie žymimi ir pakuojami atskirai pagal kiekvieno padalinio užsakymus.

5.2.5.    Pagaminti ir supakuoti pusgaminiai, pagal padalinių užsakymus pristatomi į padalinius.

5.2.6.    Pristatyti į padalinį užsakyti pusgaminiai patikrinami (kokybė, asortimentas, kiekiai) ir pajamuojami sandėlyje.

5.3.    LOGISTIKOS TARP PADALINIŲ VALDYMO PROCEDŪROS KOMPETENCIJOS LENTELĖ

 

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

Rezultatai

PG

PD

GCS

GCV

GCA

GCVR

5.2.1.

Žaliavų ir pusgaminių užsakymas padaliniuose.

Padaromas užsakymas

A

K

 

 

 

 

5.2.2

Žaliavų ir pusgaminių reikalingumo įvertinimas

Įvertintas žaliavų ir pusgaminių reikalingumas

A

K

 

 

 

 

5.2.3

žaliavų ir pusgaminių užsakymas

Įvertinus žaliavų reikalingumą vykdomas žaliavų ir pusgaminių užsakymas

A,I

 

A,I

 

D

 

5.2.4

Gamyba

Pusgaminiai pagaminti

 

 

D, I

A

D, I

 

5.2.4

Pakavimas ir žymėjimas

Supakuoti ir pažymėti pusgaminiai atskirai, pagal kiekvieno padalinio užsakymus.

 

 

A, I

D

I

 

5.2.5

Pristatymas į padalinius

Pagal padalinių užsakymus pristatomi į padalinius

D

 

I

 

I

A

5.2.6

Kokybės tikrinimas ir pajamavimas padalinyje

Patikrinta kokybė ir užpajamuoti pusgaminiai padalinyje.

A

K

 

 

 

D

 


 

5.4.    LOGISTIKOS TARP PADALINIŲ VALDYMO PROCEDŪROS SCHEMA


 

5.5.    logistikos tarp padalinių proceso aprašymas (kaip yra dabar)

 

5.5.1.    Užsakymų produktams valdymo procedūra.

5.5.1.1.    Vyr. virėja vizualiai sužiūri prekių poreikį

5.5.1.2.    Vyr. virėja siunčia užsakymą prieš dvi darbo dienas.

5.5.1.3.    Prekių kiekius ji surašo į blankus ir išsiunčia faksu į gamybinį cechą.

5.5.1.4.    Vyr. virėja formuoja du atskirus užsakymus: vieną konditerijai iki 19:00 val. ir vieną kulinarijai iki 21:00 val.

5.5.1.5.    Užsakymų blankus sega i segtuvus, kad būtų atsekamumas kokios prekės yra užsakytos.

5.5.1.6.    Prekės vežamos pagal nustatytą grafiką.

 

5.5.2.    Užsakymų iš padalinių įvertinimo ir registravimo procedūra.

5.5.2.1.    Gamybos cechas užsakymus gauna vakare faksu iš “Įmonė” picerijų ir “Įmonė” kaimų, “Įmonė” bistro duoda užsakymą telefonu. (pirma diena)

5.5.2.2.    Sandėlininkės surašo į užsakymų lapą gamybai ir perduoda jį virėjams.

5.5.2.3.    Ryte (antrą dieną)gamybos cecho virėjai suskaičiuoja bendrą gaminamų patiekalų kiekį pagal užsakymų lapą ir jį gamina.

5.5.2.4.    Faktiškai pagamintą kiekį virėjai išfasuoja į picerijas.

5.5.2.5.    Virėjai surašo išdavimo lape kiek faktiškai pagaminta pusgaminių, nes pagamintas kiekis ne visada tiksliai sutampa pagal užsakytą (kalkuliacijos atidirbtos tam tikriems kiekiams).

5.5.2.6.    Vakare virėjai surašo pagamintos produkcijos komplektaciją.

5.5.2.7.    Apskaitininkės (trečią dieną) ryte suveda į programą komplektaciją.

5.5.2.8.    Apskaitininkės išrašo išlaidavimo dokumentus (išdavimo lapus).

5.5.2.9.    Sandėlininkė kiekvienam padaliniui išrašo kokybės pažymėjimą ir krovinio važtaraštį, kurį atiduoda su produkcija vairuotojui vežančiam produkciją.

5.5.2.10.    Apskaitininkės pagal išdavimo lapus programoje sudaro išlaidavimo dokumentą. Jis siunčiamas padaliniams kitą dieną.

5.5.2.11.    Nešaldytą produkciją veža UAB “Įmonėja” vairuotojas su kokybės pažymėjimu.

5.5.2.12.    Šaldytą produkciją veža „Žemaitijos pienas „ pagal krovinio važtaraštį.

5.5.2.13.    Gavus prekes vyr. virėja sutikrina pagal kokybės pažymėjimą: prekių kiekius, relizacijos terminus, ir prekių kokybę.

5.5.2.14.    Neatitinkančios kokybei prekės grąžinamos pagal Produkto neatitikimo ir broko aktą.

5.5.2.15.    Sandėlininkė atsakinga ir už pusgaminių užsakymą ir priėmimą.

5.5.2.16.    Kokybės vadovai stebi logistikos tarp padalinių procesus, tikrina galiojimus, atsako už išvežtos produkcijos tinkamumą naudojimui.


 

5.6.     TAIKYMO SRITYS

 

5.6.1.    Procedūra taikoma įmonės gamybos cecho ir padalinių darbuotojams. Ja vadovaujasi veiklos valdymo skyriaus darbuotojai, tiekimo skyriaus darbuotojai, padalinių sandėlininkai ir gamybos vadovai ir kiti specialistai susiję su pirkimų procesu. (priedas Nr.5)

5.6.2.    Naujajame gamybos valdymo modulyje pusgaminių valdymo procedūroje turi būti gaunamos šios ataskaitos:

5.6.3.    Pusgaminių min kiekių kontrolė (sąrašas pusgaminių, kurių likučiai sandėlyje minimalūs ir kurias reikia užsakyti ) (ataskaita formuojama automatiškai);

5.6.4.    Pusgaminių max kiekių kontrolė (sąrašas pusgaminių, kurių likučiai viršija max sandėliavimo normas ir kurias reikia nurašyti į gamybą) ( ataskaita formuojama  automatiškai).

5.6.5.    Pusgaminių ir pakavimo medžiagų grupėje reikia nurodyti ar pakavimo medžiaga perdirbama, ar ne.

5.6.6.    Perdirbamą pakavimo medžiagą reikia įtraukti į atskirą grupę, suteikti atskirą buhalterinę sąskaitą, taip pat nurodyti pakuotės mokesčio dydį.

5.6.7.    Pakuotės mokestis pagal Lietuvos Respublikos nustatytą tvarką mokamas nuo sunaudotos produkcijos, kurioje naudojamos apmokestinamos pakavimo medžiagos kiekio.


 

5.7.    GAUNAMŲ PUSFABRIKAČIŲ KOKYBĖS VALDYMO PROCEDŪRA

 

5.7.1.    GAUNAMŲ PUSFABRIKAČIŲ KOKYBĖS VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS

5.7.1.1.    Priimdamas pusfabrikačius iš gamybos cecho padalinio gamybos vadovas, turi patikrinti kokybės pažymėjimus, ar nepažeista pakuotė, ar pažymėtas pusgaminių galiojimo laikas etiketėje, ar nurodytos laikymo sąlygos, jeigu reikia - ar transportavimo metu nebuvo pažeistas temperatūrinis rėžimas.

5.7.1.2.    Į sandėlį priimant žaliavas  padalinio gamybos vadovas tikrina, ar priimama žaliava turi visus reikalingus kokybės pažymėjimus ir leidimus naudoti.

5.7.1.3.    Padalinio gamybos vadovas priimdamas žaliavas, naujame logistikos valdymo modulyje pildo pusgaminių pajamavimo kokybinių rodiklių dalį, o programa automatiškai suformuoja pusfabrikačių vertinimo ir priėmimo žurnalą

5.7.1.4.    Jei pristatyti į padalinį pusgaminiai neturi kokybės pažymėjimo, pažeista pakuotė, nėra etikečių su laikymo sąlygomis ir galiojimo laiku, informuojamas padalinio vadovas. Šie darbuotojai naujoje logistikos programoje registruoja, neatitikimus brokuoto pusgaminio kortelėje. Tokiu atveju gamybos cechas privalo pristatyti trūkstamus dokumentus, grąžinimo atveju priimti pusfabrikatį atgal ir pristatyti tinkamą

5.7.1.5.    Rezultate gaunama ataskaita:

5.7.1.6.    Pateikti brokuoti pusgaminiai: sąrašas pagal pusgaminius, broko rūšis (ataskaita formuojama automatiškai). (priedas Nr. 13)


 

5.8.    Logistikos tarp padalinių procesas „KAIP TURĖRŲ BŪTI“

 

5.8.1.    Pusgaminių reikalingumo valdymO PROCEDŪRA

5.8.1.1.    Naujoje logistikos tarp padalinių programoje bus „on-line“ ryšys su padalinio sandėliavimo programa, kurioje prie kiekvienos prekės ar produkto nurodyti maksimalūs ir minimalūs sandėlio kiekiai, taip pat galiojimo terminai ir datos.

5.8.1.2.    Sandėlio valdymo programa automatiškai sukuria ataskaitas produktų reikalingumui įvertinus minimalias produkto likučio ribas sandėlyje.

5.8.1.3.    Padalinio vyr.virėja iš padalinio sandėliavimo programos automatiškai formuoja ataskaitą apie pusgaminių kiekių sandėlyje.

5.8.1.4.    Programa automatiškai formuoja ataskaitą apie minimalių kiekių trūkumą. “Produktų sąrašas žemiau minimalių likučių” (priedas Nr.11)

5.8.1.5.    Padalinio vyr.virėja iš sandėliavimo programos automatiškai formuoja ataskaitą apie pasibaigusių žaliavų ir pusgaminių ir besibaigiančius galiojimo terminus. “Pasibaigusių galiojimo terminų produktų sąrašas” (priedas Nr.6), “Besibaigiančių galiojimo terminų produktų sąrašas” (priedas Nr.9).

5.8.1.6.    Padalinio vyr.virėja rankiniu būdu į programą suveda planuojamai gamybos programai reikalingų pusfabrikačių pavadinimus ir kiekius.

5.8.1.7.    Padalinio vyr.virėja gavusi iš programos duomenis apie pusgaminių likučius, pasibaigusius ir besibaigiančius pusgaminių galiojimo terminus ir numatomą gamybos programą, formuoja reikalingų užsakyti pusgaminių sąrašą.


 

5.8.2.    PUSGAMINIŲ IR ŽALIAVŲ REIKALINGUMO VALDYMO KOMPETECIJA

 

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

Rezultatai

PG

PD

 

 

 

 

5.8.1.2

Sandėlio likučių įvertinimas

Įvertinti sandėlio likučiai.

A

K

 

 

 

 

5.8.1.3

Sandėlio maksimalių ir minimalių likučių įvertinimas

Įvertinti sandėlio minimalūs ir maksimalūs likučiai.

A

K

 

 

 

 

5.8.1.5

Besibaigiančių pusgaminių žaliavų galiojimo terminų įvertinimas

Įvertinti galiojimo terminai.

A

K

 

 

 

 

5.8.1.6

Planuojamos gamybos programos duomenų įvedimas

Suvesti duomenys.

A

K

 

 

 

 

5.8.1.7

Reikalingų užsakyti žaliavų ir pusgaminių sąrašas

Sąrašas apie reikalingas užsakyti žaliavas ir pusgaminius.

A

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.8.3.    PUSGAMINIŲ IR ŽALIAVŲ REIKALINGUMO VALDYMO SCHEMA

 


 

5.9.    PUSGAMINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMAS

 

5.9.1.    PUSGAMINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS

5.9.1.1.    Vyr. Virėja iš ataskaitos „Pusgaminių reikalingumas datai“ formuoja užsakymą gamybos cechui, kuriame automatiškai nurodomas užsakymo Nr., data, padalinio adresas, iškrovimo sąlygos, užsakymo vykdymo data, pusfabrikačių pavadinimai, kodai, kiekiai ir kainos.

5.9.1.2.    Suformuotą užsakymą vyr. virėja  iš programos siunčia internetu į gamybos cechą.

5.9.1.3.    Logistikos programa gamybos ceche atsiunčia patvirtinimą, kad užsakymą gavo.

5.9.1.4.    Logistikos programa gavusi duomenis apie žaliavų likučius gamybos cecho sandėlyje ir gamybos programą ir pristatymo laiką iki padalinio paskaičiuoja preliminarų užsakymo vykdymo laiką ir nusiunčia antrą užsakymo patvirtinimą su numatoma atlikti užsakymo data ir valanda.

5.9.1.5.    Logistikos kompanija 24 val. iki užsakymo įvykdymo laiko gauna iš naujos logistikos programos pranešimą apie reikalingus pervežti užsakymus su pervežimo adresais, gavėjų pavadinimais, vežamos produkcijos svoriais, pakuočių skaičiumi, konteinerių skaičiumi, užsakymo tūriu ir bruto svoriu, pervežimo sąlygomis.

 

5.9.2.    PUSGAMINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMO KOMPETECIJA

 

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

Rezultatai

PG

PD

GCS

GCA

GCV

 

5.9.1.1

Padalinio užsakymo konditerijai formavimas

Suformuotas užsakymas

A

 

 

 

 

 

5.9.1.2

Padalinio užsakymo konditerijai siuntimas

Išsiųstas užsakymas

A

 

 

 

 

 

5. 9.1.3

Gauto iš padalinio užsakymo registravimas ceche

Užsakymas užregistruotas

I

 

A

 

 

 

5. 9.1.4

Atsakymo apie gautą užsakymą iš padalinio konditerijai registravimas gamybos ceche

Atsakymas užregistruotas

 

 

A

 

 

 

5. 9.1.1

Padalinio užsakymo konditerijai formavimas

Suformuotas užsakymas

A

 

 

 

 

 

5. 9.1.2

Padalinio užsakymo konditerijai siuntimas

Išsiųstas užsakymas

A

 

 

 

 

 

5. 9.1.3

Gauto iš padalinio užsakymo registravimas ceche

Užsakymas užregistruotas

I

 

A

 

 

 

5. 9.1.4

Atsakymo apie gautą užsakymą iš padalinio konditerijai registravimas gamybos ceche

Atsakymas užregistruotas

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.9.3.    PUSGAMINIŲ UŽSAKYMO VALDYMO SCHEMA

 

 


 

5.10.    GAUTŲ IŠ PADALINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMAS

5.10.1.    GAUTŲ IŠ PADALINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS

5.10.1.1.    Gauti iš padalinių užsakymai konditerijai ir kulinarijai registruojami gamybos ceche elektroniniu būdu naujoje logistikos programoje.

5.10.1.2.    Užregistravus užsakymus, logistikos programa automatiškai siunčia į padalinį pranešimą, kad užsakymas kulinarijai ir konditerijai gautas.

5.10.1.3.    Iš visų padalinių gavus užsakymus, logistikos programa pateikia suminius duomenis apie reikalingą pagaminti produkciją, asortimentą ir kiekius.

5.10.1.4.    Logistikos programa logistikos kompanijai suformuoja suvestines transporto užsakymui pagal pagamintų užsakymų išvežimą į įmonės padalinius. Ataskaitoje nurodoma užsakymo pristatymo data ir laikas.

5.10.1.5.    Užsakymai skaldomi pagal regionus: Vilnius, Kaunas, Pajūris, Panevėžys, Šiauliai, Latvija.

5.10.1.6.    Užsakymai skaidomi į pusgaminių pristatymo sąlygas: atvėsinta produkcija, sušaldyta produkcija ir kt.

5.10.1.7.    Asortimentas skaidomas pagal pristatymo sąlygas.

5.10.1.8.    Logistikos programa paskaičiuoja ir pateikia užsakymo pakuočių skaičių, kokiu transportu reikia vežti, užsakymo svorį neto ir bruto, konteinerių skaičių. Iš minėtos ataskaitos, logistikos kompanija nurodytai datai ir laikui turi pateikti reikiamą kiekį transporto priemonių, reikiamiems maršrutams.

5.10.1.9.    Duomenys į logistikos programos perduodami į gamybos valdymo programą, kurioje pagal reikalingą pagaminti produkciją paskaičiuojamos reikalingos žaliavos ir jų kiekiai.

5.10.1.10.    Gamybos valdyme atlikus, pusgaminių ir žaliavų reikalingumo procedūrą gaunamas reikalingų užsakyti žaliavų sąrašas tiekėjams.

5.10.1.11.    Gavus iš tiekėjo reikalingas žaliavas pusgaminiams arba esant pakankamam žaliavų kiekiui sandėlyje, formuojama gamybos programa gamybos cecho darbuotojams.

5.10.1.12.    Pradėjus gamybą, logistikos programa automatiškai visiems padaliniams nusiunčia pranešimus apie užsakymo vykdymo pradžią ir preliminarų pristatymo terminą.

5.10.1.13.    Gamybos darbuotojai pagamina pusgaminius pagal suformuotą gamybos programą. Nurašant žaliavas pagal gamybos planą formuojamos ataskaitos produktui, periodui arba datai. Duomenys apie nurašytas žaliavas patenka iš užsakymų žaliavoms pagal gamybos planą iš pusgaminių sandėliavimo programos dalies ir iš gatavos produkcijos pajamavimo dalies. Formuojant ataskaitą datai arba periodui  pusgaminių  sunaudojimas grupuojamas kiekvienam gamybos planui atskirai. (priedas Nr.15)

5.10.2.    GAUTŲ IŠ PADALINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMO KOMPETENCIJA

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

Rezultatai

PG

PD

GCS

GCA

GCV

GCVR

II

Tiek

5.10.1.1

Užsakymų registracija

Užsakymai užregistruoti naujoje programoje

I

 

A

 

 

 

 

 

5.10.1.2

Gauto užsakymo patvirtinimo siuntimas į padalinį

Programos automatiškai išsiųstas patvirtinimas į padalinį apie užsakymo gavimą.

I

 

A

 

 

 

 

 

5.10.1.3

Visų užsakymų sumavimas bendrai gamybos programai sudaryti

Susumuoti užsakymai bendrai gamybos programai sudaryti.

 

 

 

A

 

 

 

 

5.10.1.9

Žaliavos reikalingos gamybos programai paskaičiavimas

Paskaičiuota reikalinga žaliava gamybos programai.

 

 

 

A

 

 

 

 

5.10.1.4

Suvestinės transporto užsakymui formavimas ir siuntimas

Suformuota suvestinė transporto užsakymo formavimui ir siuntimui

 

 

 

A

 

 

I

 

5.10.1.10

Žaliavų reikalingų gamybos procesui užsakymo tiekėjams formavimas

Suformuotas užsakymas tiekėjams

 

 

 

A

 

 

I

 

5.10.1.11

Gamybos programos formavimas gamybos cecho darbuotojams

Suformuota gamybos programa, gamybos cecho darbuotojams

 

 

 

A

I

 

 

 

5.10.1.12

Pranešimo apie užsakymo pradžios vykdymą ir preliminarų užsakymo pristatymo laiką formavimas ir siuntimas į padalinius

Išsiųstas pranešimas į padalinius.

 

 

 

A

 

 

 

 

5.10.1.13

Pusgaminių gamyba

Pagaminti pusgaminiai

 

 

I

 

A

I

I

 

 


 

5.10.3.    GAUTŲ IŠ PADALINIŲ UŽSAKYMŲ VALDYMO SCHEMA

 


 

5.11.    UŽSAKYMO PAKAVIMO VALDYMO PROCEDŪRA

 

5.11.1.    UŽSAKYMO PAKAVIMO VALDYMO PROCEDŪROS APRAŠYMAS

5.11.1.1.    Pagaminti pusgaminiai pakuojami pakuotojų atkirai pagal kiekvieną padalinį ir produktą.

5.11.1.2.    Esant keliems užsakymams iš padalinio produktai sudedami į vieną pakuotę.

5.11.1.3.    Supakuoti pusgaminiai žymimi pakuotojų nurodant pusgaminio pavadinimą, kodą, užsakymo Nr., užsakymo datą, pagaminimo datą ir laiką, galiojimo data, galiojimo laiko pabaigą ir datą, partijos Nr., transportavimo ir laikymo temperatūras.

5.11.1.4.    Supakuoti ir sužymėti užsakymai patalpinami į atskirus konteinerius kiekvienam padaliniui.

5.11.1.5.    Paruoštiems išvežimui konteineriams formuojami užsakymo pristatymo lapai. Logistikos programoje nurodoma užsakymo Nr., kada gautas užsakymas, kada įvykdytas, pusgaminio pavadinimas, kodas, kiekis matavimo vnt., kaina, suma, transportavimo sąlygos, pakuočių skaičius, pakuotės Nr., transportavimo temperatūra.

 

5.11.2.    UŽSAKYMO PAKAVIMO VALDYMO KOMPETENCIJA

 

Operacijos Eil. Nr.

Veiksmai\Vykdytojai

Rezultatai

GCA

GCS

GCV

GCVR

GCP

 

5.11.1.1

Pakavimas

Supakuoti pusgaminiai pagal padalinį ir produktą.

 

K

A

 

 

 

5.11.1.2

Kelių užsakymų pakavimas

Keli užsakymai iš to pačio padalinio sudedami į vieną pakuotę.

 

K

A

 

A

 

5.11.1.3

Žymėjimas

Supakuoti pusgaminiai sužymėti.

 

K

 

 

A

 

5.11.1.4

Sudėjimas į konteinerius

Supakuoti ir sužymėti užsakymai patalpinti į atskirus konteinerius kiekvienam padaliniui

 

K

 

 

A

 

5.11.1.5

Užsakymų pristatymo lapų formavimas

Paruoštiems išvežimui konteineriams formuoti užsakymo pristatymo lapai

A

 

 

 

D,I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.3.    UŽSAKYMO PAKAVIMO VALDYMO SCHEMA

 


 

6.    NUORODOS

7.    DOKUMENTACIJA

Gamybos valdymo procedūros aprašymas saugomas pas generalinį direktorių, kopija pas veiklos valdymo direktorių.

8.    keitimai

9.    PRIEDAI

 

 

Pusgaminių bendri duomenys ir pusgaminių apskaita (priedas Nr.5)

 

Bendri duomenys apie žaliavas (pildo finansų valdymo skyriaus atstovas rankiniu būdu iš patvirtinto pusgaminių sąrašo):

Pusgaminio pavadinimas,

Pusgaminio aprašymas,

Pusgaminio pogrupis,

Pusgaminio matavimo vnt.,

Alternatyvus pusgaminio matavimo vnt.,

Pusgaminio brūkšninis kodas,

Pusgaminio priklausomybė buhalterinei sąskaitai Nr.,

Pusgaminio kaina.

Pusgaminių sandėliavimo ir laikymo dalis (pildo rankiniu būdu padalinio apskaitininkė iš pusgaminio pateiktų gavimo dokumentų):

Pusgaminio pagaminimo data,

Pusgaminio galiojimo terminas dienomis,

Pusgaminio galiojimo data,

Pusgaminio gamybos partija,

Pusgaminio atitikimo sanitarinėm, higienos ir standartams dokumentai ir jų Nr.,

Pusgaminio minimalus kiekis sandėlyje,

Pusgaminių maksimalus kiekis sandėlyje,

Perspėjimo apie galiojimo laiko pabaigą išankstinio perspėjimo laikotarpis dienomis,

Pusgaminio buvimo sandėlis,

Pusgaminio buvimo sandėlyje vieta,

Pusgaminio tūris m3,

Pusgaminio svoris neto,

Pusgaminio svoris bruto,

Pakuočių skaičius.

Pusgaminių kokybės ir tyrimų dalis

Pusgaminių mikrobiologinių ir cheminių tyrimų rezultatai: tyrimo pavadinimas, tyrimo data, tyrimo rezultatas.

Pusgaminių saugojimo sąlygos: temperatūra, drėgnumas, kt.,

 

Pasibaigusių galiojimo terminų pusgaminių sąrašas (priedas Nr.6)

                                                                                      Data:

Eil. Nr.

Pusgaminių pavadinimas

Pusgaminių kodas

Pusgaminių galiojimo data

Galiojimo datos viršijimas (d)

Pusgaminių kiekis

Pusgaminių kaina Viso, Lt

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Viso:

 

Užsakytų ir nepristatytų pusgaminių sąrašas (priedas NR.7)

                                                                                                                         Data:

Eil.

Nr.

Pusgaminių pavadinimas

Pusgaminių kodas

 

Pusgaminių pristatymo data pagal užsakymą

Vėlavimo dienų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

Nepanaudotų gamybai pusgaminių likučiai sandėlyje (priedas NR.8)

                                                                                                                         Data:

Eil.

Nr.

Pusgaminių pavadinimas

Pusgaminių kodas

Pusgaminių grupė

Pusgaminių kiekis

Pusgaminių kaina

Pusgaminių kaina Viso, Lt

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Viso:


 

Besibaigiančio galiojimo terminų pusgaminių sąrašas (priedas Nr.9

                                                                                                                                 Data:

Eil.

Nr.

Pusgaminių pavadinimas

Pusgaminių kodas

Pusgaminių galiojimo data

Liko dienų iki galiojimo datos pabaigos

Pusgaminių kiekis

Pusgaminių kaina Viso, Lt

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Viso:

 

Reikalingas nurašyti į gamybą pusgaminių sąrašas (priedas Nr.10)

(max sandėliavimo kiekių viršijimas)

 

Eil.

Nr.

Pusgaminių pavadinimas

Pusgaminių kodas

Pusgaminių max kiekis

Faktinis pusgaminių kiekis

Pusgaminių kaina

Pusgaminių kaina Viso

Pusgaminių viršijamas kiekis

Pusgaminių viršijamo kaina Viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Viso:

 

Reikalingas užsakyti pusgaminių sąrašas (priedas NR.11)

(minimalūs kiekiai)

 

Eil.

Nr.

Pusgaminių pavadinimas

Pusgaminių kodas

Pusgaminių min kiekis

Faktinis pusgaminių kiekis

Pusgaminių kaina

Pusgaminių tiekėjas

Trūkstamos pusgaminių kiekis

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pusgaminių kokybės vertinimo ataskaita (priedas Nr.12)

 

                                                                          Data (Periodas):               

Eil. Nr.

Pusgaminio  pavadinimas

Pusgaminio kodas

pusgaminių grupė

kokybės vertinimo indeksas

Pateikta pusgaminių, Lt

Išbrokuota pusgaminių, Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

Brokuotų pusgaminių sąrašas (priedas NR.13)

                                                                            Periodas (data):

Eil. Nr.

Pretenzijos data

Pusgaminio  pavadinimas

Pusgaminio kodas

Broko rūšis

Partija

Pusgaminių rūšis

Pusgaminių vertė, Lt

Pusgaminių tiekimo dokumentas Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Viso:

 

Pretenzijų gamybos cechui sąrašas (priedas Nr.14)

 

Eil. Nr.

Pusgaminių pavadinimas

Pusgaminių kodas

 

Broko rūšis

Pusgaminių tiekimo dokumentas Nr.

Pusgaminių gavimo data

Brokuotos pusgaminių vertė, Lt

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Viso:


 

Pusgaminių sunaudojimo ataskaita (priedas Nr. 15)

 Gamybos planas:              Data:                  Periodas:              

Eil.

Nr.

Pusgaminių pavadinimas

Pusgaminių kodas

Pusgaminių grupė

Pusgaminių partija

Pusgaminių galiojimo laikas

Matavimo vnt.

Pusgaminių kiekis

Pusgaminių kaina

Pusgaminių kaina Viso, Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Viso:

 

Pusgaminių reikalingumas (priedas Nr.16)

Data                                                                                                         Periodas

Ei

l. Nr.

Pusgaminių pavadinimas

Pusgaminių kodas

Pusgaminių grupė

Pristatymo terminas

d

Žaliavo išlaidų straipsnis

Matavimo vnt.

Kaina

Kiekis

Suma

Likutis sandėlyje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso: