KVIETIMAS Į PRAKTINĮ SEMINARĄ

 

„Kaip sukurti Subalansuotų Rodiklių Sistemą ir sėkmingai valdyti įmonės efektyvumą“

 

 

Kviečiame organizuojamą seminarą š.m. vasario 14d.  18  d. 10.00 val., skirtą įmonių ir padalinių vadovams. Seminaras vyks adresu Baltupio g. 14, Vilnius (UAB „ELSIS“ pastatas). Seminaro tikslas – pademonstruoti Subalansuotų rodiklių sistemos sukūrimo būdus Excel programoje ir praktinius procesų optimizavimo metodus.

 

Subalansuotų Rodiklių Sistema yra populiariausia strategijos realizavimo koncepcija pasaulyje. Ji užtikrina įmonės veiklos efektyvumo valdymą. Subalansuotų rodiklių sistema Lietuvoje populiarėja. Dabar ja gali naudotis bet kokio dydžio įmonės, nes efektyvumo rodiklių sistemos gali būti sukurtos Microsoft Excel programoje. Aukščiausio lygio vadovams sudaroma galimybė fokusuotis į svarbiausius uždavinius, efektyviau išnaudojant savo darbo laiką. Naujos valdymo kultūros adaptavimas padidina įmonės pelningumą ir padalinių veikos efektyvumą.

Teisingai sukurta Subalansuotų Rodiklių Sistema sudaro galimybę įmonei:

Procesų optimizavimas ir efektyvumo didinimas tampa pagrindiniu sėkmingo įmonės valdymo svertu. Laikas, skirtas priimti valdymo sprendimams, trumpėja. Įprastiniai metodai gali pasirodyti netobuli. Todėl apie Subalanuotų Rodiklių Sistemą kalbame kaip apie naujas įmonės valdymo galimybes.

 

Seminaro trukmė nuo 10 val. iki 17 val. Seminaro dalyvio mokestis 300 Lt. Kiekvienam papildomam įmonės darbuotojui taikomas 200 Lt dalyvio mokestis. Kviečiame registruotis elektroniniu paštu algirdas.svaravicius@lintegrita.lt arba telefonu 8 (686) 88305, nurodant įstaigos pavadinimą, norinčiųjų dalyvauti seminare skaičių, jų vardus, pavardes, elektroninį paštą bei telefono numerį.

Po pristatymų vyks aktyvi diskusija. Seminarų dalyviai gaus metodinę medžiagą ir veikiančios Subalansuotų Rodiklių Sistemos modelį, sukurtą Excel programoje.

 

Pagarbiai,

Algirdas Svaravičius

Verslo konsultavimo skyriaus vadovas

SEMINARO DIENOTVARKĖ

 

9:30 – 10:00 Registavimas

10:00 – 11: 15 Subalansuotų rodiklių sistemos nauda ir sistemos sukūrimo etapai:

·                      finansiniai ir nefinansiniai rodikliai;

·                      vieninga faktų kalba įmonės valdyme - įmonės vadybos kultūros keitimas;

·                      pagrindiniai sistemos sukūrimo etapai, strategino žemėlapio sudarymas , priežasties-pasekmės ryšiai;

·                      Kur slypi BSC subalansuotumas?

11: 15 - 11: 30 Pertrauka

11: 30 – 12:45 Procesų optimizavimas.

·                      kokios sąlygos reikalingos Subalansuotų Rodiklių sistemos diegimui;

·                      procedūrų tobulinimas, atsakomybės;

·                      mažmeninės prekybos tinklo procesų optimizavimo pavyzdys.

12:45 - 13:15 Pietūs

13: 15 – 14:30 Subalansuotų Rodiklių Sistemos funkcijos:

·                      strateginis planavimas ir kontrolė;

·                      biudžetavimas ir biudžetų vykdymo kontrolė;

·                      kokybės ir rizikų valdymo principai;

·                      motyvacinės sistemos principai.

14:30 : 15:30 Subalansuotų Rodiklių Sistemos modelis Excel programoje:

·                      strateginis planavimas ir kontrolė;

·                      kokybės valdymas.

15: 30 - 15: 15 Pertrauka

15:15 : 16:30 Subalansuotų Rodiklių Sistemos modelis Excel programoje:

·                      rizikų valdymas;

·                      darbuotojų motyvacinė sistema;

·                      valdymo sprendimams informacijos pilnumas ir pasiekiamumas.

16:30 -17:00 Santrauka ir aptarimas.

17:00 Seminaro pabaiga.