IX DALIS

Vieningos informacinės valdymo sistemos sukūrimas