VIII DALIS

Įmonės verslo modeliavimas ir procesų tobulinimas

 

 

Verslo kontekste žodis “strategija” pradėtas vartoti tik nuo dvidešimtojo amžiaus ir ypač paplito antroje jo pusėje. Peter’is Drucker’is. Jis organizacijos strategiją suprato kai atsakymą į du klausimus: "Kas yra mūsų verslas? Ir koks jis turi būti?".

Strategija - įmonės pagrindinių tikslų ir uždavinių nustatymas, veiksmų programos parengimas ir reikalingų tikslų pasiekimui išteklių paskirstymas. Strategija -  planas organizacijos pasirinktiems tikslams siekti, įmonės pagrindinių tikslų ir uždavinių nustatymas, veiksmų programos parengimas ir reikalingų išteklių paskirstymas.

Strategija apibūdina, kokiu būdu organizacijos tikslai gali būti pasiekti ir kaip organizacijos ištekliai gali būti panaudojami jos vizijai įgyvendinti. Kaip mes pasieksime savo tikslų?

Henry Mintzberg pateikia penkias strategijos interpretacijas:

pateikia penkias skirtingas strategijos interpretacijas:

1) strategija kaip planas (plan), sąmoningai ir iš anksto numatyta veiksmų seka

2) strategija kaip spaudimas (ploy), manevras skirtas varžovams pergudrauti

3) strategija kaip kelias (pattern), iš daugelio galimybių pasirinktas kelias

4) strategija kaip pozicija (position), kompanijos pasirinkta vieta konkurencinėje aplinkoje

5) strategija kaip perspektyva (perspective), kolektyvinė veikla bendrų organizacijos siekių įgyvendinimui.

Todėl negalima pasirinkti kurio nors vieno, “pačio teisingiausio” strategijos koncepcijos apibūdinimo. Mintzberg’as teigė, kad jo pateiktos strategijos interpretacijos yra tarpusavyje susijusios ir papildančios viena kitą, todėl turi būti nagrinėjamos kartu.

Priimant strateginius sprendimus verslo tikslams pasiekti konkurencinėje aplinkoje būtina numatyti turimų išteklių panaudojimo būdus.