IV DALIS

Kaip suburti įmonės vadovus į vieningą komandą

Komandos kūrimo metodas: kai vadovai organizacijoje dirba bendram tikslui . Vienas komandos kūrimą sąlygojančių vadovavimo stilių dažnai dinamas vadovavimu visur vaikščiojant. Jis reikalauja, kad vadovas praleistų daug laiko tarp darbuotojų, stebėdamas jų darbą, apgalvodamas vadovavimą, įsiklausydamas į darbo gerinimo pasiūlymus, skatindamas darbuotojus būti kūrybingus ir iniciatyvius, su jais pajusdamas, kaip organizacija tikrųjų dirba.