II DALIS

Kaip tobulinti įmonės kultūra

Įmonės kultūra - tai bendros taisyklės, kaip formalizuotos, taip ir neformalizuotos, kurios lemia darbuotojų elgesį ir patyrimą. Įmonės kultūrą formuoja aukščiausios valdymo grandies įsitikinimai, aukščiausios vadovybės filosofija, kuri suformuoja įmonės darbo klimatą. Kad sukurtų efektyvią įmonės kultūrą, vadovai turi būti komandos kūrėjais. Strategiją padedančios įgyvendinti kultūros kūrimas - svarbus procesas.  Tai formuoja įmonės veiklos standartus ir darbuotojų požiūrį, kuris padeda vykdyti strateginius planus ir padeda nugalėti konkurencinėje kovoje.