Strateginių tikslų įgyvendinimo veiksmų tinklelio sudarymas