1C: Enterprise Mobilaus verslo galimybės

Šiuolaikinė verslo aplinka dažnai reikalauja greito sprendimų priėmimo. Tam yra būtina visada turėti galimybę gauti reikiamą informaciją. Dažnai informacijos trūkumas lemia pavėluotą sprendimų primimą, sandorių praradimą, netenkama dalies pelno. Ne mažiau aktualus yra ir savalaikis duomenų surinkimas ir perdavimas. Mobiliųjų technologijų naudojimas suteikia galimybę pasiekti ir valdyti verslo informacinius resursus esant bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu.
Dalis įmonės darbuotojų dažnai keliauja, lanko klientus, bendrauja su partneriais, daug laiko praleidžia ne įmonės biure. Iškyla problema, kaip šiems darbuotojams nesant įmonės biure pasiekti įmonės informacinius resursus. Daugumai įmonių informacinių resursų valdymas mobiliųjų irenginių pagalba jau tapo būtinybe, įmonėse diegiami mobilių technologijų sprendimai, „keliaujantys“ darbuotojai aprūpinami mobiliaisiais įrengimais, kurių pagalba būdami bet kurioje vietoje jie gali pasiekti ir valdyti įmonės informacinius resursus bei operatyviai reaguoti i besikeičiančią aplinką.
Tinkamai išnaudojami mobiliųjų technologijų sprendimai gali žymiai sumažinti įmonės informacijos valdymo kaštus, padidinti investicijų į informacinių technologijų sistemas įmonėje grąža ir suteikti konkurencinių pranašumų prieš kitas įmones. Pavyzdžiui, pakeisdama „popierines“ duomenų kokybę ir galimybę analizuoti duomenis realiu laiku. Esant galimybei mobiliųjų įrenginių pagalba pasiekti įmonės verslo valdymo sistemą, produktų ar turimo inventoriaus duomenis, „mobilieji“ įmonės vadybininkai gali veikti daug efektyviau. Vykdami pas klientą tokie vadybininkai būna geriau pasiruošę, turi pačią aktualiausią informaciją, pagal atsiradusį poreikį iš karto gali pasiekti aktualią informaciją.
Taigi pagrindinės mobilaus verslo savybės būtų šios:
• pasiekiamumas, kuris svarbus daugeliui vartotojų, norinčių visada būti „su ryšiu“;
• kreiptis mobiliu įrenginiu į asmeninę ir dalykinę informaciją per vielinį ar bevielį tinklą;
• saugumas, kurį užtinkrina SIM (angl. Subscriber Identity Module) kortelės galimybės. Prognozuojama, kad SIM kortelės padidins saugumo lygį, palyginti su tuo lygiu, kurį teikia internetas;
• patogumas, nes reikama informacija visada yra po ranka;
• paslaugų it taikymų lokalizacija (specifinės vietovei paslaugos ir taikymai), kuri natūraliai padidina mobilių paslaugų vertę;
• galimybė per trumpą laiką prisijungti prie interneto;
• personlizacija, kuri užtikrina kreiptį į individualias paslaugas;
• galimybė realiu laiku gauti informaciją ir palaikyti ryšį neatsižvelgiant į buvimo vietą.
Artimiausiu metu mobilaus verslo sprendimai bus grindžiami mobiliųjų technologijų integravimu į esamus elektroninio verslo architektūros sprendimus. Kartu šiandieniniai elektroninio verslo sprendimai evoliucionuoja (elektroninio verslo ir mobilaus verslo architektūrinių sprendimų integracija). Integracija įgyvendinama per abonentinių įrenginių palaikymą tradiciniuose vieliniusoe ir bevieliuose tinkluose.

Mobiliųjų technologijų sprendimų taikymą dažnai apsprendžia vartotojų turima darbo su sistemomis patirtis. Siekiant sistemos efektyvumo, mobilūs darbuotojai bet kuriuo metu turi turėti galimybę pasinaudoti mobilios sistemos funkcijomis ir gauti reikiamus duomenis. Naudojant kai kuriuos technologinius sprendimus, kad pasiektume naujausius duomenis, reikalingas pastovus ryšys bevieliu tinklu tarp vartotojo ir centrinės duomenų bazės. Toks sprendimas „Visada prisijungęs“ sąlygoja didelius duomenų perdavimo kaštus, ilgesni mobiliųjų įrenginių darbo laiką, be to, pasitaiko, kad sklandų duomenų perdavimą gali trikdyti ryšio problemos. Bendru atveju sprendimai „Visada prisijungęs“ dažnai neduoda laukiamo efekto, pasižymi prastu grižtamuoju ryšiu, kas yra reikalinga vykdant informacijos apsikeitimą tarp vartotojo ir centrinės duomenų bazės.
Daugumai mobiliųjų technologijų taikymų, pavyzdžiui, draudimo pretenzijų mobiliam apdorojimui, mobiliam pardavimų automatizavimui, geriausiai tinka sprendimas „Ryšys su tinklu reikiamu metu“ arba „Visada pasiekiamas“. Rečiau naudojantis tinklu sumažėja duomenų perdavimo kaštai bei ryšio sutrikimų įtaka duomenų perdavimui, mažiau naudojami mobilūs įrenginiai, kas sąlygoja ilgesnį jų tarnavimo laiką.
Sprendimai „Visada pasiekiamas“ suteikia galimybę vartotojams naudotis visais sistemos duomenimis ir funkcionalumais ir tuo metu, kai jie nėra prisijungę prie tinklo, o prisijungus prie tinklo vykdomas tik duomenų atnaujinimas ir sinchronizacija.
 

Mobilios įmonės sprendimai suteikia daugybę galimybių kurti sudėtingus, į specifinius verslo procesus orientuotus mobilius sprendimus bei juos integruoti į esamas įmonės informacinių technologijų sistemas. Šie sprendimai apima duomenų saugojimą naudojant mažas lokalias duomenų bazes bei duomenų sinchronizaciją, kaip įmonės duomenų šaltinius jungiančią grandį. Duomenų valdymo sprendimai suteikia „Visada pasiekiamas“ prieigą prie įmonės duomenų ir funkcionalumų panašiai, kaip ir naudojant autonominio interneto architektūrą. Šie sprendimai, apjungiantys verslo logiką bei sprendimo taikymą nustatančias taisykles

Mobilus verslas – tai ne mobilūs telefonai, o galimybė bendrauti neprisirišant prie konkrečios vietos, tai yra galimybė dirbti ir gyventi turint tik mobilųjį įrenginį. Mobilus verslas turi didelę reikšmę žmonėms, kuriuos spaudžia trumpas projektų atlikimo laikas. Ši technologija leidžia priimti greitus sprendimus, būdingus šių dienų verslui. Naudodamasis mobilaus verslo paslaugomis vartotojas turi galimybę pasiekti ir valdyti verslo informacinius resursus būdamas bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu. Tinkamai išnaudojami šių mobilaus verslo technologijų sprendimai sumažina įmonės informacijos valdymo kaštus, padidina investicijas į informacinių technologijų sistemas įmonėje ir suteikia konkurencinių pranašumų prieš kitas įmones, nes tokia įmonė yra visur ir visada pasiekiama. Mobilus verslas taikomas daugelyje sričių, pavyzdžiui, mobili komercija, mobilios paslaugos.

Mobilios įmonės sprendimai pasižymi tokiais privalumais:
• Operatyvus duomenų valdymas. Mobilios įmonės sprendimų pagalba įmonės duomenų dalių kopijos perkeliamos i mobiliuosius įrenginius, kurie nepasižymi galimybe talpinti didelius duomenų kiekius. Su duomenimis, esančiais mobiliuosiuose įrenginiuose, dirbama tokiu pačiu principu, kaip ir su duomenimis centrinje įmonės duomenų bazėje. Vietinė (mobilaus įrenginio) duomenų saugykla vykdo lygiai tokias pačias operacijas, kaip ir centrinė duomenų bazė. Duomenų apsikeitimas tampa labiau dinamiškas, užtikrinamas geresnių operacijų vykdymas, ypatingai dirbant su dideliais duomenų kiekiais.
• Geresnis pritaikymas prie operacinių sistemų. Kadangi mobilios įmonės sprendimai yra kuriami specialiems mobiliems įrenginiams ir specifinėms platformoms, jie gali geriau išnaudoti mobiliųjų įrenginiųu operacinių sistemų galimybes. Tai sąlygoja geresnį įrenginių išnaudojimą, geresnę integraciją su pagalbiniais įrenginiais (pavyzdžiui, brūkšninių kodų skaitytuvais, spausdintuvais ir kt.).
• Patogi vartotojo sąsaja. Naudodami mobiliuosius įrenginius vartotojai gali pasiekti įmonęs duomenis galingų taikomųjų programų pagalba, kurios sukurtos naudojant tokias technologijas, kaip Java, C#, Visual Basic, Sybase PocketBuilder, Metrowerks CodeWarrior, AppForge MobileVB, Microsoft eMbedded Visual Tools, Visual Studio.NET ir kitas. Programų kūrėjai gali sukurti į galutinius vartotojus orientuotus patogius duomenų valdymo įrankius, tokius kaip blokai, lentelės, grafikai, kurie dažnai būna neprieinami naudojantis kitais bevielio interneto sprendimais.
• Efektyvi sinchronizacija. Mobilios įmonės sprendimuose sinchronizacijos procesas užtikrina duomenų apsikeitimo vientisumą ir neleidžia prarasti duomenų. Sinchronizacijos procesas valdo duomenų konfliktus bei klaidas, užkerta kelią duomenų sugadinimui ar praradimui. Pats sinchronizacijos procesas gali būti valdomas, t.y. visoje sistemoje įdiegus papildomas funkcijas ar galimybes, gali iškilti poreikis pagal patobulintos sistemos funkcijas pakoreguoti ir sinchronizacijos parametrus.
• Saugumas. Saugumo funkcijos yra įdiegtos daugelyje mobilios įmonės sistemos taškų. Vartotojo atpažinimo funkcija gali būti nustatyta operacinės sistemos lygyje: kai įjungiamas mobilusis įrenginys, atliekamas duomenų sinchronizavimas ar tam tikros specifinės funkcijos. Duomenys, perduodami mobiliaisiais, tinklais dažnai būna konfidencialūs, atsiranda poreikis juos apsaugoti nuo atsitiktinio ar sąmoningo patekimo į „pašalines rankas“. Kad išvengtume nepageidaujamo duomenų „nuotėkio“ pačios duomenų bazių bylos gali būti koduojamos duomenų sinchronizacijos metu.
 

Mobiliujų technologijų naudojimas Lietuvos įmonėse jau yra ganėtinai paplitęs, o susidomėjimas šiomis technologijomis ir jų galimybėmis auga. Galvojant apie mobiliąsias technologijas, reiktų atkreipti dėmes į tai, kad jos suteikia galimybes, kuriu nesuteikia įprastos komunikacijos priemonės ir plačiai naudojamos technologijos:
• pagrindinių kompanijos informacinius resursų mobilizavimas – mobiliųjų įrenginių pagalba įmonės verslo valdymo duomenys (gamyba, prekyba, finansai, ryšiai su klientais bei tiekėjais, logistika ir kt.) valdomi ir pasiekiami daug greičiau, taupomas laikas;
• duomenų surinkimas ir apdorojimas ir perdavimas iš veiksmo vietos;
• savalaikis valdymo sprendimų priėmimas.

 

Расширение для карманных компьютеров (PDA Extention)

Расширение для карманных компьютеров - это один из компонентов платформы. Он поставляется в составе отдельного продукта - 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров.

Этот компонент расширяет сферу применения 1С:Предприятия 8. Он обеспечивает возможность работы с данными информационных баз 1С:Предприятия 8 на мобильных устройствах (карманных компьютерах, коммуникаторах, терминалах сбора данных), а также на персональных компьютерах (в том числе ноутбуках), не имеющих прямого доступа к информационным базам 1С:Предприятия 8.

Используя продукт, организации могут обеспечить большую мобильность определенным категориям своих сотрудников, предоставить менеджерам возможность работы с актуальными данными в деловых поездках и на различных выездных мероприятиях.

"1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров" позволяет осуществлять обмен данными между мобильными приложениями и информационными базами 1С:Предприятия 8, благодаря чему мобильные пользователи могут не только просматривать данные информационной базы 1С:Предприятия 8 на мобильном устройстве, но и вводить новую информацию, которая при обмене отражается в информационной базе 1С:Предприятия 8.

Таким образом, например, торговый агент может, находясь у клиента, сформировать заказ и произвести обмен данными с сервером, расположенным в собственном офисе, посредством GPRS или другого способа связи. В результате заказ попадает в информационную базу 1С:Предприятия 8 и сотрудники офиса могут приступать к обработке этого заказа.

Возможности использования продукта

"1С:Предприятие. Расширение для карманных компьютеров" позволяет решать следующие задачи:

 • разработка мобильных приложений;
 • работа мобильного пользователя с данными информационной базы 1С:Предприятия 8 на мобильном компьютере;
 • печать первичных документов и отчетов на принтер непосредственно с мобильного устройства;
 •  работа со встроенным оборудованием мобильного устройства (например, со сканером штрихкодов) путем использования внешних компонент;
 • обмен данными мобильного пользователя с информационной базой 1С:Предприятия 8.

Указанные задачи решаются при помощи различных компонент, входящих в состав продукта:

 • редактор мобильных приложений;
 • платформа исполнения мобильных приложений;
 • сервер мобильных приложений.

Структура продукта

Взаимодействие компонент продукта с информационной базой 1С:Предприятия 8 выглядит следующим образом:

Как видно из схемы, редактор мобильных приложений использует метаданные конкретной конфигурации 1С:Предприятия 8 для построения мобильного приложения.

Созданное мобильное приложение хранится в информационной базе 1С:Предприятия 8. Способ хранения определяется разработчиком прикладных решений.

Сервер мобильных приложений осуществляет передачу данных от информационной базы 1С:Предприятия 8 мобильному приложению и обратно. При необходимости сервер мобильных приложений получает из информационной базы 1С:Предприятия 8 актуальное мобильное приложение и передает его платформе исполнения мобильных приложений.

Редактор мобильных приложений

Редактор мобильных приложений работает на персональном компьютере и предназначен для разработки мобильных приложений. Формирование мобильного приложения осуществляется на основе метаданных конкретной конфигурации 1С:Предприятия 8, при этом используется механизм COM-соединения, поддерживаемый 1С:Предприятием 8.

Ниже представлен общий вид редактора мобильных приложений:

Структура объектов метаданных и свойства конкретных объектов мобильного приложения полностью определяются конфигурацией 1С:Предприятия 8, на основе которой создается мобильное приложение, т.е. в мобильном приложении не привносится новых объектов, и нет возможности переопределить свойства того или иного объекта.

Однако, поскольку зачастую задача не требует использования в мобильном приложении всех объектов метаданных конфигурации и всех их свойств, разработчик мобильного приложения может указать те из них, которые действительно необходимы (см. рисунок ниже). Остальные объекты и свойства не будут включены в приложение.

В мобильных приложениях поддерживается использование следующих объектов метаданных:

 • константы;
 • справочники;
 • документы;
 • регистры сведений;
 • перечисления.

Разработка мобильного приложения заключается в создании форм, с которыми работает пользователь, и алгоритмов обработки данных. Для этих целей редактор мобильных приложений включает такие технологические средства, как редактор форм и текстовый редактор для написания модулей на встроенном языке.

Формы приложения могут проектироваться  с учетом различного разрешения экранов мобильных устройств.

Платформа исполнения мобильных приложений

Платформа исполнения мобильных приложений, как следует из ее названия, обеспечивает исполнение мобильных приложений, разработанных при помощи редактора мобильных приложений.   В поставку продукта "1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров" включается два варианта данной платформы:

 • для карманных компьютеров и коммуникаторов;
 • для персональных компьютеров и ноутбуков.

Интерфейс мобильных приложений по стилю схож с интерфейсом 1С:Предприятия 8, поэтому может быть достаточно быстро освоен пользователями, имеющими опыт работы в среде 1С:Предприятие 8. На рисунках ниже представлен вид форм мобильного приложения:

    

Обмен данными с информационными базами 1С:Предприятия 8 платформа исполнения мобильных приложений осуществляет посредством сервера мобильных приложений.

Для пользователя общая схема работы выглядит следующим образом:

 • получение данных от 1С:Предприятия;
 • работа с данными на мобильном устройстве (или ноутбуке);
 • передача данных в информационную базу 1С:Предприятия.

Сервер мобильных приложений

Сервер мобильных приложений работает на персональном компьютере. Он обеспечивает обмен данными между мобильным приложением и информационной базой 1С:Предприятия 8. Чтение/запись данных 1С:Предприятия осуществляется посредством COM-соединения, вызовом соответствующих методов COM-объекта.

Платформа исполнения мобильных приложений  может обращаться к серверу посредством GPRS, BlueTooth, WiFi, IRD A, ActiveSync.

С одной информационной базой 1С:Предприятия 8 может работать несколько серверов мобильных приложений одновременно. Данный подход позволяет распределить нагрузку между серверами и удобно разместить точки доступа мобильных клиентов в условиях больших компаний.

При передаче пакетов обмена между сервером и клиентским приложением используется сжатие пакетов, что позволяет уменьшить объем передаваемых данных.

Работа с табличными документами, печать

Табличный документ позволяет наглядно представить различную информацию, в том числе формы первичных документов и всевозможные отчеты. Табличный документ может быть показан на экране мобильного устройства, а также выведен на печать непосредственно с мобильного устройства. Печать табличного документа может быть осуществлена непосредственно на принтер, поддерживающий следующие типы связи:

 • Посредством TCP/IP (WiFi,GPRS);
 • Посредством BlueTooth;
 • Через инфракрасный порт (IRDA);
 • Через COM-порт.

Также можно осуществлять печать, используя принт-сервер.

Печать на принтер организована с использованием команд PCL и не зависит от конкретной модели принтера. Встроенный язык системы включает необходимые методы для работы с табличным документом и печати.

        

Технология создания и использования внешних компонент

Для «1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров» реализована поддержка внешних компонент.  В поставку продукта включено описание технологии создания и использования внешних компонент для «1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров», а также пример реализации внешней компоненты, которая обеспечивает работу со встроенным сканером штрихкодов для мобильных устройств Symbol. Во встроенном языке реализована возможность обработки внешних событий, вызываемых внешними компонентами.

Использование внешних компонент может существенно расширить функционал системы и позволяет прикладному разработчику задействовать дополнительные средства для решения прикладных задач.

Состав продукта и основные требования

В состав продукта "1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров" входят следующие компоненты:

 • редактор мобильных приложений;
 • платформа исполнения мобильных приложений на мобильных устройствах;
 • платформа исполнения мобильных приложений на ПК и ноутбуках;
 • сервер мобильных приложений;
 • демонстрационный пример мобильного приложения и демонстрационная информационная база 1С:Предприятия 8, с которой работает мобильное приложение.

Для работы редактора и сервера мобильных приложений требуются следующие программные средства:

 • операционная система Microsoft Windows 2000 или выше;
 • 1С:Предприятие 8 версии 8.0.11 или выше.

Для работы платформы исполнения мобильных приложений на персональных компьютерах и ноутбуках необходима операционная система Microsoft Windows 2000 или выше.

Для работы платформы исполнения мобильных приложений на карманных компьютерах и коммуникаторах необходима операционная система Pocket PC 2003, Windows Mobile 5.0, или Windows C.E. 4.0 и выше.

Основные требования к аппаратной части

 • процессор Intel ARM 200 МГц и выше;
 • оперативную память 64 Мбайт и выше;
 • наличие стилуса обязательно.

Все программные компоненты, входящие в состав продукта, имеют как русский, так и англоязычный интерфейс.

Освоение продукта

В комплект поставки программного продукта включено демонстрационное мобильное приложение, предназначенное для освоения разработчиками возможностей продукта. Данное приложение создано на основе типовой конфигурации "Управление торговлей" и представляет собой простейший пример автоматизации деятельности торгового агента путем использования "1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров".

Для разработчиков, имеющих опыт разработки в среде 1С:Предприятие 8, освоение принципов разработки мобильных приложений не должно вызвать сложностей.

Продукт "1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров" разработан компанией ДИСКо.

Повторная активация продукта

В случае утери или поломки КПК, для которого ранее была активирована лицензия, возможна повторная активация продукта "1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров".

Повторная активация может производиться в соответствии с регламентом повторной активации лицензий.

Регламент повторной активации лицензий
«1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров»

В случае утери, поломки, или смены КПК, для которого активирована лицензия, пользователь может активировать ранее выданную лицензию для другого мобильного устройства (с другим серийным номером).

Повторная активация допускается:

 • Для лицензий, входящих в  основную поставку – не более двух повторных активаций
 • Для дополнительных лицензий  - не более одной повторной активации на каждые 10 активированных лицензий.
 • Лицензия может быть заново активирована по обращению пользователя на адрес поддержки v8pda@1c.ru. Для этого пользователь должен прислать письмо в произвольной форме с указанием:
 • Рег. номера комплекта (доп. лицензии или основной поставки, если требуется переактивация лицензии, входящей в основную поставку);
 • Регистрационного кода (доп. лицензии или основной поставки, если требуется переактивация лицензии, входящей в основную поставку);
 • Серийного номера мобильного устройства, для которого ранее была активирована лицензия;
 • Серийного номера мобильного устройства, для которого планируется активировать лицензию;
 • Причины, по которой требуется повторная активация (потеря, поломка, смена КПК).

Если пользователь однажды уже провел повторную активацию, то при необходимости провести еще одну повторную активацию он должен представить в фирму «1С» заявление в бумажном виде с круглой печатью организации (бланк заявления ниже).

Линия консультаций может отказать в повторной активации, если сочтет причину необоснованной.

Бланк заявления о повторной активации лицензии


Заявление о повторной активации лицензии для продукта «1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров»
Наименование организации–пользователя: _____________________________ Код партнера (только для партнеров): _______________________________ Контактное лицо: ___________________________________________________ Телефон: (___) ______________ E-mail: _____________________ Регистрационный номер комплекта основной поставки: _________________ Серийный номер устройства, для которого ранее была активирована лицензия: _____________________ Серийный номер устройства, для которого планируется активировать лицензию: ____________________ Причина, по которой требуется повторная активация лицензии: ____________________________________________________________________ Дата: «____» _______________ 20__ г. Подпись: М.П.