Strateginio valdymo procesas

Sukurti procesą, užtikrinantį strategijos įgyvendinimą visuose lygiuose: įmonės, padalinių ir darbuotojų Lygiuose. Strateginio valdymo procesą siūlome optimizuoti Subalansuotų Rodiklių Sistemos metodikos (angl. Balanced Scorecard) pagrindu

Siūlome atlikti šiuos proceso optimizavimo veiksmus:

§          strateginio planavimo procedūros ruošimas;

§          Paruošti planų struktūra, kuri susietų strateginius tikslus su kasdieniais darbuotojų veiksmais;

§          pagrindinių efektyvumo rodiklių medžio sudarymas visuose įmonės lygiuose (įmonės, padalinio, darbuotojo lygiai);

§          strateginio, metinio ir marketingo planų struktūros parengimas;

§          strateginių, taktinių ir operatyvinių funkcijų įmonėje atskyrimas

 

Sėkmingas CRM sistemos įdiegimas per pirmus metus užtikrina šių rodiklių pasiekimą:.

 

Šaltinis: Satmetrix Systems, survey of customers.

 

Diegiamais sprendimais susietų įmonės procesų kompleksiškumas ir jų integruotumo lygis

Projekto metu optimizuoti ir sujungiami septyni verslo procesai:

Procesų integruotumą užtikrina bendra įmonės duomenų bazė .

Pasinaudojus siūlomomis konsultavimo paslaugomis ir įdiegus CRM sistemą, įmonė gali pasiekti ketvirtą brandumo lygį – „Adaptacija“ pagal “Procesų Gerinimo Metodikos” (“Business Process Improvement”) reikalavimus

 

 

 

 

 

Business Process Improvement" koncepcija deklaruoja 5 įmonės procesų brandumo lygius:

1. Neapibrėžtumas. Procesai įmonėje neturi kokybinio ir kiekybinio įvertinimo. Procesai  veikia kaip ,juoda dėžė", t.y. rezultatas sunkiai prognozuojamas ir suplanuojamas.

2. Kontrolė. Apskaita įgyvendinta, atliekama pagrindinių funkcijų kontrolė. Bandoma kokybiškai įvertinti pagrindinius procesus.

3. Optimizacija. Procesai optimizuoti, dokumentuoti ir sujungti į vieną informacijos sistemą. Atliktas procesų normavimas, pasiektas planavimo efektyvumas, sumažinami kaštai ir nuostoliai. Pradedama valdyti

žinias.

4. Adaptacija. Galimybė nuolat adaptuoti verslo procesus prie besikeičiančių rinkos reikalavimų. Prioritetai teikiami procesų kokybei matuoti: formuojami vidiniai standartai, kurių tikslas – kokybinis visų procesų kokybės matavimas. Strateginiai ir operatyviniai planai tarpusavyje susieti.

5. Tarptautinė klasė. Galimybė daryti įtaką ir formuoti rinką. Įmonė sugeba valdyti visų procesų kokybę.

Įmonė, pasiekusi trečią arba ketvirtą brandumo lygį, greitai reaguoja į rinkos pasikeitimus, padidina konkurencingumą, užima papildomas rinkas. Lietuvoje įmonės pasiekusios trečią brandumo pakopą yra lyderės savo verslo šakoje.