Pardavimų proceso optimizavimas

 

Optimizavimo veiksmų pagrįstumas šakiniams poreikiams ir specializuotiems verslo procesams

Įmonės uždavinys yra ne tik užimti pozicijas užsienio rinkose, bet ir užtikrinti ilgalaikį išsilaikymą tose rinkose. Tai įmanoma tik sukūrus aukšto lygio pardavimo proceso valdymo standartą, kuris užtikrintų partnerių veiklos kontrolę Rytų Europoje ir 3 - 4 brandumo lygį pardavimo procesus Vakarų rinkose. Rytų Europos rinkose rizika yra tame, kad neišsprendus minėtų uždavinių, partneriai gali sugadinti įmonės vardą, tokiu būdu užkirsdami kelią sėkmingam kitų rinkų užėmimui ir eksporto proceso vystymui.

 

Optimizavimo veiksmų nauda

Siūlomi metodai padės padidinti potencialių pardavimų „portfelį“, sutrumpins komunikavimo siu klientai ciklą ir sumažins komunikavimo su klientais kaštus, padidins klientų lojalumą. Metodai padidins įmonės padalinių tarpusavio komunikavimo efektyvumą.

Galimybė sudaryti sistemoje pardavimų planus konkretiems darbuotojams, suplanuoti pardavimų veiksmus, kad būtų pasiekti įmonės tikslai.

Sistema sudaro galimybę sukoncentruoti pardavimų pajėgas į tuos segmentus, kurie teikia daugiausiai pajamų.

Nustatyti, artimiausius klientų pirkinius, identifikuoti, kokius sekančius produktus ar paslaugas klientas pasiruošęs pirkti.

Pardavėjų kaupiama kliento informacija lieka įmonės turtu.

Informacija ir dokumentai efektyviai paskirstomi pagal darbuotojų kompetencijas.

Neišsakytų kliento poreikių identifikavimas.

Užtikrina galimybę padidinti pajamų, gaunamų iš vieno kliento, dydį.

Galimybė nustatyti sėkmingų/nesėkmingų pardavimų (win/lost) priežastis ir sumažinti nesėkmingų pardavimų skaičių.

Pardavimo padalinio darbuotojai per tą patį laiką atlieka didesnę darbų apimtį.

 

Pardavimų proceso optimizavimo rodikliai

Atlikti optimizavimo veiksmai užtikrins tokius rodiklius:

§         Padidins pardavimo proceso darbuotojų efektyvumą 23%

§         Padidins pakartotinį vartotojų grįžimą pirkti 13%

§         Padidins klientų pasitenkinimą ir lojalumą 23 %

§         Padidins įmonės apvartą 8 %

§         Sumažins proceso kaštus 13%

§         Padidins pardavimo galimybių skaičių 40%

§         Padidins komunikavimo efektyvumą tarp pardavimo komandų 40%

§         Padidins informacijos kiekį apie klientą 300%

§         Padidins sėkmingų pardavimų skaičių 15%

 

Proceso optimizavimo rodiklių dydžiai pasiekiami atlikus optimizavimo veiksmus ir teisingai įdiegus CRM sistemą. (Šaltinis: „Siebel Industrial manufacturing delivering tangible ROI and strategic value“).

CRM (Customer RelationshipManagement) -verslo plėtojimo strategija, kurios prioritetas yra maksimalus kliento poreikių patenkinimas bei įmonės resursų suderinimas su rinkos poreikiais.

 

Panaudojus užsienio pažangias verslo valdymo metodikas bei standartus ir įdiegus CRM klasės verslo valdymo sistemą, įmonė pademonstruos naujų metodų taikymo galimybes optimizuojant verslo procesus verslo šakoje. Ši sukaupta patirtis gali būti tiražuojama ir kitose verslo šakose. Tai padidina galimybes gauti pastovų ES fondų finansavimą ateityje.

 

Mūsų įmonės konsultantai glaudžiai bendradarbiauja su verslo valdymo sistemų diegėjais. Dalyvaudami verslo valdymo sistemų diegimo projektuose, konsultantai gerai susipažino su tradicinėmis verslo valdymo problemomis bei šiuo metu Lietuvos rinkoje diegiamų sistemų funkcionalumu. Tai sudaro galimybę pasiūlyti realius sprendimus, duodančius didžiausią efektą. Pažangių metodų taikymas užtikrina planuojamų projekto rezultatų pasiekimą.