Marketingo proceso optimizavimas

 

Optimizavimo veiksmų pagrįstumas specializuotiems eksporto įmonės poreikiams

Marketingo procesas svarbus eksporto įmonei, nes užimant užsienio rinkas ir valdant užsienio partnerius, marketingo darbuotojai turi identifikuoti rinkų ypatumus, tuo sumažindami rinkos užėmimo ir išsilaikymo kaštus. „Aklas“ tikėjimas užsienio partnerių teikiama rinkos informacija yra rizika prarasti vardo kokybę ir patirti didelius rinkos užėmimo kaštus.

Norint užtikrinti greitą ir efektyvų užsienio rinkų užėmimą, reikalingi aukšto lygio Lietuvos marketingo padalinio veiksmai.

 

Optimizavimo veiksmų nauda

Lietuvos rinkoje marketingo padalinys įgauna metodus ir informacinę sistema, kurios dėka gali numatyti rinkos tendencijas, prognozuoti ir koreguoti strateginį planą. Nauji klientų segmentavimo ir komunikavimo su klientais būdai sudarys galimybę išsaugoti užimtas pozicijas Lietuvos rinkoje

Siūlomi metodai sudaro galimybę  sukurti aukšto lygio marketingo proceso valdymo standartą, kurį galima tiražuoti kituose rinkose ir pareikalauti iš partnerių reikiamą rinkos informaciją, kuri padės sukurti teisingas užsienio rinkų strategijas.

Sudaroma galimybė priskirti konkrečius potencialius klientus tam vadybininkui, kuris turėtų geriausius šansus parduoti. (pagal regionus, produktus).

Sudaroma galimybė marketingo darbuotojams pastebėti, kokie rinkos segmentai/klientai/klientų tipai konkrečiu metu gali atnešti daugiausia pajamų.

Vieningos sistemos naudojimas visuose įmonės padaliniuose (pardavimo, aptarnavimo, marketingo), sutrumpina pardavimo ciklą nuo kliento susidomėjimo iki pardavimo.

Galimybė marketingo vadybininkams nustatyti neefektyvius marketingo veiksmus įvairiose rinkose.

 

Marketingo proceso optimizavimo rodikliai

Atlikti optimizavimo veiksmai užtikrins tokius rodiklius:

§          Padidins marketingo akcijų efektyvumą 20%;

§          Padidins marketingo dokumentų naudojimo efektyvumą 20 %

§          Padidins marketingo proceso darbuotojų efektyvumą 23%

§          Sumažins proceso kaštus 13%

 

Proceso optimizavimo rodiklių dydžiai pasiekiami atlikus optimizavimo veiksmus ir teisingai įdiegus CRM sistemą. (Šaltinis: „Siebel Industrial manufacturing delivering tangible ROI and strategic value“).

  

Projekto metu numatoma panaudoti šešių standartų procesų gerinimo metodus.

 

Balanced Scorecard – sukurti strateginio valdymo procesą pagal Subalansuotų rodiklių sistemos metodiką.

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) – panaudoti projektų valdymo metodus optimizuojant įmonės procesus.

Business Process Improvement – panaudoti  brandumo matavimo metodus nustatant procesų silpnas vietas.

Information Technology Infrastructure Library - panaudoti ITIL metodus sukuriant efektyvius padalinių tarpusavio komunikavimo taisykles ir įrankius.

ISO 9001 – panaudoti kokybės vadybos standarto metodus matuojant kaštus ir nuostolius procesuose.

Siebel Best Practice Cross–Industry – panaudoti geriausio patyrimo metodus, optimizuojant procesus CRM klasės sistemos pagalba.

 

Diegiamų vadybos metodų ar valdymo sistemų poveikis įmonės konkurencingumo augimui

 

Įgyvendinus projektą, eksporto įmonė Rytų Europos rinkoje sumažinama rizika, kad Rytų partneriai gali sugadinti įmonės vardą ir konkurentai tokiu būdu užkirstų kelią sėkmingam kitų rinkų užėmimui bei eksporto proceso vystymui.

Vakarų rinkoje šis projektas užtikrina, kad įmonės valdymo standartas pasieks 3-4 brandumo lygį (pagal Business Process Improvement metodiką) ir sudarys galimybę išsaugoti užimtas pozicijas brandžioje Vakarų rinkoje, sudarys galimybę valdyti Vakarų vadybininkų darbą, kurių vadybos brandumas siekia aukštą lygį. Tokiu būdu eliminuojamas požiūris į Lietuvos įmonę, kaip nepatikimą įmonę, kurioje vyrauja „possovietinės“ vadybos dėsniai