Aptarnavimo proceso optimizavimas

Optimizavimo veiksmų nauda

Aptarnaujant klientą glimybė prisijungti prie įmonės duomenų bazės ir matyti kliento informaciją (taisymų istoriją ir pan.) ir atsižvelgiant į juos priimti kuo efektyvesnį sprendimą.

Galimybė efektyviai paskirstyti žmogiškuosius išteklius ir įmonės materialiuosius resursus.

Kaupiamos geriausios praktikos aptarnavime (Best Practices duomenų bazė).

Sumažėjęs klaidų skaičius, susijęs su sąskaitų pateikimu (teisingas atliktų darbų/parduotų produktų fiksavimas).

Stebėti produkto vartojimą ir priimti sprendimus, leidžiančius išvengti remonto darbų (atlikti parduoto produkto apžiūrą ir užkirsti kelią gedimams). Tai galėtų būti kaip ir kokia iššokančių pranešimų (alerts) funkcija.

Galimybė išlaikyti klientą, kuomet su juo sutartis jau baigiasi, pateikiant jam optimaliausią pasiūlymą.

 

Aptarnavimo proceso optimizavimo rodikliai

Atlikti optimizavimo veiksmai užtikrins tokius rodiklius:

§          Padidins aptarnavimo proceso darbuotojų efektyvumą 23%

§          Padidins klientų pasitenkinimą ir lojalumą 23%

§          Sumažins proceso kaštus 13%

§          Padidins pakartotinį vartotojų grįžimą pirkti 13%

§          Sutrumpins aptarnavimo paslaugoms skirtą laiką 25%

§          Laiku atliktų aptarnavimo veiksmų kiekį padidins 85%

 

Proceso optimizavimo rodiklių dydžiai pasiekiami atlikus optimizavimo veiksmus ir teisingai įdiegus CRM sistemą. (Šaltinis: „Siebel Industrial manufacturing delivering tangible ROI and strategic value“).

 

Projektų valdymo proceso optimizavimas

 

Projektų valdymo procesą įmonėje organizuoti aiškiais principais ir „Project Management Body of Knowledge“ (PMBOK) standarto reikalavimais, kurie užtikrina efektyvų žmogiškųjų resursų, laiko, užduočių, projektų tiekimo, projektų kokybės valdymą.

Siūlome atlikti šiuos projektų valdymo proceso optimizavimo veiksmus:

Optimizavimo veiksmų pagrįstumas šakiniams poreikiams ir specializuotiems verslo procesams

Projektų valdymas įmonėje svarbus vykdant gaminių parinkimo vietos vartotojo sklype projektavimo etape veiksmus, montuojant, derinant įrenginius pas klientą, valdant užsienio partnerių darbo organizavimo projektus.

 

Kokybės valdymo proceso optimizavimas

 

Kokybės valdymo sistemos modernizavimas turi užtikrinti realų kokybės vadybos sistemos ISO 9001 funkcionavimą ir reikiamų kokybės vadybos duomenų surinkimą procesų tobulinimui.

Siūlome atlikti šiuos kokybės vadybos sistemos optimizavimo veiksmus:

§          Įdiegti efektyvų klientų skundų sprendimo mechanizmą;

§          Įdiegti t darbuotojų problemų sprendimo metodiką;

§          Organizuoti tiekėjų darbo broko registravimo ir analizavimo metodus, bei optimizuoti tiekėjų darbo broko taisymo procesą;

§          Užtikrinti kokybės sistemos dokumentų ir duomenų valdymas;

§          Padidinti padalinių komunikavimo efektyvumą ITIL metodų pagalba;

Optimizavimo veiksmų pagrįstumas šakiniams poreikiams ir specializuotiems verslo procesams

Įdiegti kokybės vadybos metodai užtikrintų realius kokybės vadybos sistemos veikimo principus ne tik Lietuvos, bet ir užsienio padaliniuose, kas apsaugotų vardo kokybę vystant eksporto procesą.

 

Optimizavimo veiksmų nauda

Identifikuotos darbuotojų dėka problemos padėtų sumažinti paslėptus kaštus ir nuostolius procesuose. Tiekėjų valdymas naudojant ISO 9001 metodu sutaupytų tiekimo proceso kaštus. Efektyvus klientų skundų sprendimas padidins klientų lojalumą.

 

Dokumentų valdymo proceso optimizavimas

 

Dokumentų valdymo procesas turi apimti visą dokumentų gyvavimo ciklą nuo jų parengimo iki sunaikinimo. Maksimaliai įgyvendinama „bepopierinės“ įmonės koncepcija.

 

Įmonės dokumentų valdymo proceso optimizavimo veiksmai

§          Vieningos dokumentų bazės sukūrimas, kurioje efektyviai valdomi įmonės dokumentai: komercinių pasiūlymų šablonai, tarnybinių raštai, prašymų šablonai, vidaus darbo taisyklės, sutartys, procedūros ir kiti dokumentai bei informacija;

§          Dokumentų administravimo taisyklių sudarymas, užtikrinti greitą dokumentų paieška visuose Lietuvos ir užsienio padaliniuose;

§          Užtikrinti informacijos konfidencialumą, suteikiant naudojimosi dokumentais teises pagal užimamas pareigas ir kompetencijas;

§          Sutrumpinti dokumentų ruošimo ir derinimo ciklą visuose procesuose.

 

Dokumentų valdymo proceso optimizavimo rodikliai

§          Užtikrinti, kad 80 % įmonės dokumentų būtų saugomi įmonės serveriuose;

§          Sumažinti darbo laiko kaštus, susijusius su dokumentų valdymu, 20%.