DARBUOTOJŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO EFEKTYVUMO MATAVIMAS