MARKETINGO INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMAS

 

 

Marketingo informacinė sistema (MIS) – tai  mechanizmas marketingo sprendimams priimti , reikalingiems duomenims gauti.

 

MIS - sistema žmonių, įrangos, metodikų. Skirta rinkti, klasifikuoti, analizuoti, įvertinti, savalaikiai dalinti aktualią informaciją, naudojamą marketingo procese planavimo, organizavimo, kontrolės ir gerinimo tikslams.

Informacijos srautų suprojektavimo svarbumą įrodo teiginys: “Kas valdo informacijos resursus, tas valdo verslą”. Valdymo sistemos rezultatu tampa šių resursų valdymo efektyvumas, kuris vertinamas kaip verslo rezultatas

 

Rinkos tyrimų.lenteles patalpinamos kataloguose pagal žemiau pateiktą struktūrą. Atliekant tyrimus, rinkotyros vadybininkai atsako į klausimus, užpildydami lenteles. Tokiu būdu lentelė tampa tyrimų ataskaita, kuria gali naudotis darbuotojai, kuriems suteikta peržiūros teisė. Informacija pateikiama principu “informacijo klientas pats save aptarnauja”. Tokiu būdu atpuola poreikis kiekvieną kartą duoti užklausimus del informacijos, o rinkotyros vadybininkams nereikia specialiai ruošti ataskaitų-suvestinių. Peržiūrėjus lenteles, lengva revizuoti tuos klausimus, į kuriuos rinkos analitikams sunku gauti atsakymus arba tam reikalingi specialūs metodai, kadangi sudėtingų tyrimų grafos lieka neužpildytos.

 

Informacija apie tą patį produktą bus vienodai struktūrizuota visuose keturiose rinkose, todėl jos analizavimas supaprastės.

Ateityje perėjus prie Internetinių technologijų, MIS galima perkelti į Intranetą, tokiu būdu svarbi informacija būtu pasiekiama dirbant Rytų, Pabaltijo ir Vakarų rinkose, užtikrinant geresnį darbo koordinavimą.

 

Mis sistema sudaro galimybę neprarasti informacijos, darbuotojui pasitraukus iš įmonės. Tokiu būdu informacija  paverčiama įmonės turtu. MIS pagalba užtikrinamas pastovus įmonės mokymasis ir sistemingas įmonės brandumo augimas, kas yra vienas svarbiausių išlikimo faktorių, vystantis rinkai. Supaprastinama marketingo informacijos, ataskaitų apie rinkos tyrimus pateikimo suinteresuotiems darbuotojams procedūra. Suvienodinamas požiūris ir sudaroma galimybė požiūrių vadybai, nes atsiranda atsiranda vieninga faktų kalba. MIS užtikrina greitą marketinginės informacijos signalo

praėjimą per įmonę.

 

 

MARKETINGO INFORMACINĖS SISTEMOS ORGANIZAVIMAS

 

 

Marketingo Informacinės Sistemos katalogų sudarymas įmonės tinkle. Marketingo informacinės sistemos katalogų struktūra.

 

 

 


 

 

 

 

 

Marketingo informacinės sistemos elemetai ir veikimo mechanizmas:

 

 

 

Marketingo informacinę sistemą sudaro duomenų bazė, sprendimų rėmimo sistema (kompiuterinės programos, marketingo modeliai ) ir komunikacijų tinklas. MIS leidžia naudojantis marketingo modeliais ir kompiuterinėmis programomis testuoti alternatyvias strategijas, atskleisti tendencijas, kontroliuoti, kaip vykdomos marketingo programos, koordinuoti marketingo ir strateginio planų vykdymą.

 

Marketingo informacinę sistemą sudaro keturi posistemiai:

A. Vidinių duomenų apdorojimo posistemis. Čia kaupiami ir apdorojami duomenys, susiję su įmonės vidine informacija. Tai užsakymai, pardavimo agentų ataskaitos, finansinės ataskaitos ir kt.

B. Išorinių duomenų analizės posistemis. Čia kaupiami ir apdorojami duomenys, gauti iš vyriausybinių informacijos šaltinių, periodinės spaudos, reklaminių prospektų, informacija, gauta lankantis mugėse ir parodose.

C. Teorinių žinių apdorojimo posistemis. Čia kaupiami ir apdorojama informacija, apie mokslo laimėjimus, naujas technologijas, kurias galima panaudoti marketingo veikloje.

D. Marketingo tyrimų posistemis. Čia kaupiami ir apdorojami duomenys, gauti atlikus marketingo tyrimus. Tai informacija apie vartotojų reakciją į produktus, paslaugas, kainas, reklamos efektyvumą, konkurentų