PRODUKTO VERTĖS IR NAUDOS KŪRIMO METODIKA

 

 

Sisteminiai produktai yra sudėtingi ir brangūs produktai, todėl yra ilgas aptarimo laikotarpis ir dalyvauna daug sprendimo priėmimo dalyvių.

Svarbiu žingsniu modeliojant pirkėjo elgesį yra sprendimo pirkti priėmimo mechanizmo supratimas klieto įmonėje. Pirkimas visada kompromisas, laukiama rizika. Reikia padėti pirkėjui palengvinti  šį etapą, išaikinant produkto naudą ir vertę. Modeliuojant pirkėjo elgesį, gaunama galimybė sužinoti, kokius kliento poreikius turi patenkinti  produktas.

Marketingo specialistas turi identifikuoti visus poveikio būdus pirkėjui ir suprasti, kaip pirkėjas priima sprendimus

 

Sprendimo priėmino pirkti skatinimas priklauso nuo 4 faktorių

1.Pirkimo centrų nustatymas

2.Išaiškinti visus subjektus, kurie priima sprendimus pirkti ir jų vaidmenį šiame procese.

3.Išaiškinti kokie stimulai veikia kiekvieną sprendimą pirkti priimantį asmenį.

4.Identifikuoti pirkimo proceso etapus ir numatyti konkrečius veiksmus kiekviename etape su kiekveinu asmeniu, panaudojant jo motyvus ir stimulus.

 

Pirkimo centrus sudaro asmenys, kurie dalinasi pirkimo tikslus ir riziką. Marketingo specialisto uždavinys yra išaiškiti asmenis, priimančius sprendimus apie pirkimus ir    vaidmenis, kuriuos  jie vaidina sprendimų priėmimo procese.

Sprendimą pirkti priimančių asmenų vaidmenys:

Iniciatorius-asmuo, nustatanti poreikį pirkti produktą arba paslaugą.

Sprendžiantis asmuo-asmuo, kuris sąmoningai  žodžiais arba veiksmais įtakoja sprendimą pirkti;

Vartotojas-asmuo tiesiogiai naudojantis nupirktą produktą ar paslaugą.

Pirkėjas-asmuo tiesiogiai atliekantis pirkimus .

Įtakingas asmuo

 

Stimulai, veikiantys pirkimus:

1.Išoriniai: produkto funkcijos, kaina, stimuliavimo metodai, komunikavimas, tradicijos, visuomenės nuomonė.

2.Vidiniai: fizinis poreikis, siekimas įsitvirtinti, polinkis taupyti.

 

Klientų analizė ir komunikavimo veiksmų paruošimas

 

1.Sudaryti kiekvieno sprendimą priimančio asmens stimulų  rinkinį, kurie daro poveikį pirkimui.

2.Nustatyti kur ir kaip kiekvienas sprendimą priimantisasmuo kreipiasi dėl informacijos apie produktą ir padėti jam greičiau ir pilniau gauti duomenis apie mūsų produktą.

3.Pateikti kiekvienam sprendimą priimančiam asmeniui tą informaciją, kuri atitinka motyvus ir stimulus, kuriais jis vadovaujasi.

4.Suprasti, kaip kiekvienas vertina mūsų produktą.

5.Kiekvienam sprendimą priimančiam asmeniui paruošti komunikavimo veiksmus. Šie veiksmai turi būti aprašyti marketingo plano skyriuje “Pardavimo kanalo programa”.

 

 

 

Pirkimo proceso etapų įdentifikavimas

 

Numatyti konkrečius veiksmus kiekviename etape su kiekvienu asmeniu, panaudojant jo motyvus ir stimulus.

 

 

Pirkimo proceso etapai

 

Vaidmenys pikimo procese

Pirkimo proceso etapai

Problemos, poreikio suvokimas

Informacijos paieška

Variantų įvertinimas

Sprendimas pirkti

Reakcija po pirkimo

Iniciatorius

 

 

 

 

 

Įtakingas asmuo

 

 

 

 

 

Sprendžiantis asmuo

 

 

 

 

 

Pirkėjas

 

 

 

 

 

Vartotojas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliento stimulų pirkti analizė Kliento UAB “XXX”

 

Vaidmenys pikimo procese

Stimulai veikiantys sprendimą pirkti

Produktas

Kaina

Fizinis poreikis

Visuomenės nuomonė

Siekimas Įsitvirtinti

Poreikis taupyti

Tradicijos

Iniciatorius

 

 

 

 

 

 

 

Įtakingas asmuo

 

 

 

 

 

 

 

Sprendžiantis asmuo

 

 

 

 

 

 

 

Pirkėjas

 

 

 

 

 

 

 

Vartotojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkto asortimento programos 2 aspektai:

1 aspektas. Produktas-kaip sprendimai ir veiksmai, susiję su pardavimo objekto kūrimu ir keitimu.

2 aspektas. Produktas-yra viskas, kas tenkina norus ir poreikius, kas siūloma rinkoje pirkėjų dėmesiui, pirkti ir vartoti.

 

Produktų koncepsijos nustatymo forma

 

Eil. Nr.

Tyrimų klausimai

Atsakymai

Kur naudojamos išvados

Pastabos

1

Kokią ekonominę naudą gauna klientas naudodamas mūsų produktą?

 

 

 

2

Koks produkto vertingumas?

 

 

 

3

Kodėl pirktų mūsų produktą?

 

 

 

4.

Kokia produkto gyvavimo stadija?

 

 

 

5.

Kokia produkto strategija pasirenkama (prekė-lyderis ar prekė-pasekėjas)?

 

 

 

6.

Produkto kainos ir kokybės/naudos santykio paaiškinimas

 

 

 

7.

Nustatyti produkto konkurentabilumą.

Per kiek metų atsipirks kliento investicijos

Kaip sumažinti kliento patiriamus nuostolius ir išlaidas, panaudojant ELSIO  produktus?

 

 

 

 

 

Nustatomas vertingumas- produkto galimybė patenkinti kliento poreikius.

Vertingumo rūšys:

1.Funkcinis vertingumas-produkto naudingumas, atliekant apibrėžtas funkcijas.

2.Socialinis vertingumas-naudingos produkto savybės, sukeliantis asociacijas su kokia nors socialine grupe.

3.Emocinis vertingumas-naudingos produkto savybės, sugebančios žadinti jausmus.

4.Episteminis vertingumas-produkto sąvybės, žadinančios kurti naujoves arba patenkinančios žinių troškimą.

5.Sąlyginis vertingumas-sąvybės, kurias įgauna produktas susidarius ypatingoms arba socialinėms sąlygoms, išryškinančioms produkto funkcinį arba socialinį naudingumą.

Produkto vertingumo įvertinimas padeda įtikinti pirkėją, padeda segmentuoti rinką, padeda geriau suprasti vartotojų poreikius.

 

 

Sisteminio produkto vertės pateikimas klientui

 

 

 

Kliento jaučiama vertė nustatoma kaip skirtumas tarp bendro produkto vertingumo ir bendrų kaštų/sąnaudų, kuriuos klientas patiria.

Bendras produkto vertingumas-suma naudų, kurių tikisi klientas gauti pirkdamas produktą ir paslaugą.

Bendri kliento kaštai-suma kaštų/sąnaudų, kurias, kaip tikisi klientas, jis patirs įvertinant, gaunantir naudojant produktą ir paslauga.

 

Faktoriai, nulemiantys produkto vertę, kurią jaučia klientas (A-B).

 

 

 

4C

 

6P1S

NAUDA KLIENTUI

(customer value)

VERTINGUMAS

(cost the customer)

 

PASIEKIAMUMAS (convenience)

 

INFORMATYVUMAS

(communication)

 

PRODUKTAS

(product)

1.Koks ekonominis naudingumas vartotojui?

2.Kaip paversti sąvybes privalumais?

1.Koks produkto funkcinis vertingumas?

1.Kaip geriau aptarnauti kaimynų segmentą?

2.Kaip panaudoti Internet technologijas dialogui su klientais?

3.Kaip panaudoti galimybę užsisakyti produktus arba informaciją Internetu?

1.Kaip panaudoti Internet technologijas klientų informavimui apie produktų sąvybes?

2.Kokią informacinę medžiagą reikia paruošti apie produktą?

3.Kokiu būdu užtikrinti greitą informacijos atnaujinimą?

 

Tipiniai klausimai produktų asortimento programai sudaryti:
1.Kokia produkto teikiamą nauda ir vertingumas?

2.Kokia klientų sugaišto laiko, pastangų vertė pirkimo procese? .

3.Kokia funkcinė nauda, serviso nauda?