KONKURENTŲ TYRIMŲ METODIKA

 

Rinkos ekonomikos esmė-konkurencija. Kad įmonė užsitikrintų sėkmę, reikia žinoti  konkurentus, jų sėkmės faktorius. Tam reikia nustatyti esminius kriterijus, pagal kuriuos atliksime įmonės ir konkurentų palyginamąją analizę.

Sudarant marketingo planą, būtina išanalizuoti tiesioginį ir konkurentų poveikį produkcijos pardavimui ir pelnui.

  

 

Eil

Nr

Tyrimų klausimai

Kokurentas 1

Konkurentas 2

Konkurentas 3

Konkurentas 3

1

Kokia vykdoma strategija?

 

 

 

 

2

Kokie tikslai?

 

 

 

 

3

Kokie stiprumai?

 

 

 

 

4

Kokios silpnos vietos?

 

 

 

 

5

Koks reagavimo būdas į išorinių sąlygų pasikeitimą?

 

 

 

 

6

Produktų asortimentas?

 

 

 

 

7

Kokia kainodaros programa?

 

 

 

 

8

Kokia pardavimų kanalo organizavimo programa?

 

 

 

 

9

Kokia reklamos programa?

 

 

 

 

10

Kokia serviso programa (Garantinio remonto sąlygos., Negarantinio remonto sąlygos.,Papildomos paslaugos)?

 

 

 

 

11

Kokia užimama rinkos dalis?

 

 

 

 

12

Koks žinomumas rinkoje?

 

 

 

 

 

 

Įmonė turi įvertinti savo silpnas ir stiprias puses, lyginant su konkurentais, įvertinant marketingą, gamybą, fiansine situaciją, personalą, vadybos kokybę. SWOT analizė padeda sudaryti Jėgos Silpnumo Pavojų Galimybių (JSPG)  matricą, kurios pagalba formuojama marketingo strategija ir marketingo programos, kurios turi užtikrinti tikslų ir užduočių įvykdymą.

Taip pat SWOT analizė padeda įmonės kokybinius rodiklius paversti kiekybiniais, kurie reikalingi konkurencingumo matrcai sudaryti

Konkurencingumo matricos paskirtis

Dviejų dimensijų-rinkos patrauklumo ir įmonės konkurencinės padėties pagalba galima nustatyti įmonės padėtį strateginių veiksmų matricoje. Dimensijų įvertinimui reikia išskirti pagrindinius dimensijų faktorius, kurie išvardinami lentelių dešinėje pusėje Įmonės ir rinkos kokybiniai  rodikliai įvertinami 5 balų sistemoje. Balai dauginami iš nustatyto kiekvienam  faktoriui reikšmingumo koeficiento. Gautas skaičius yra X ir Y ašies koordinatės strategijų matricoje

Strateginių veiksmų matrica yra patogi priemonė nukreipti vadovų dėmesį į svarbiausias aplinkos jėgas. Ji taip pat iškelia klausimus apie atitinkamas strategijas, kurias reikia taikyti skirtingiems strateginiams verslo vienetams. Matricos vertė priklauso nuo gautos informacijos pilnumo ir patikimumo

 
Įmonės Jėgos ir Silpnumo analizė (SW)

Įmonės vidiniai faktoriai

Mūsų įmonė

Konkurentas 1

Konkurentai 2

Konkurentai 3

Konkurentai 3

Jėga

Silpnumas

Jėga

Silpnumas

Jėga

Silpnumas

Jėga

Silpnumas

Jėga

Silpnumas

1. Įmonės žinomumas, įvaizdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Užimama rinkos dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Produktų asortimentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Techninis servisas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kainų lygis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pardavimo kanalų išvystymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pardavimų stimuliavimo efektyvumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Personalo kokybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Naujų produktų įvedimo efektyvumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Tiekimo efektyvumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sugebėjimas kurti pridėtines vertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Partneriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTO SWOT ANALIZĖ

 

 

 

Mūsų įmonė

Konkurento 1 produktas

Konkurento 2 produktas

Konkurento 3 produktas

Privalumai

 

 

 

 

TRŪKUMAI

 

 

 

 

GALIMYBĖS

 

 

 

 

 

 

PAVOJAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALYGINIMO IŠVADOS:

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________