ĮMONĖS KONKURENCINGUMO ĮVERTINIMO METODIKA

 

 

 

SWOT analizės paskirtis marketingo planavime.

Įmonė turi įvertinti savo silpnas ir stiprias puses, lyginant su konkurentais, įvertinant marketingą, gamybą, fiansine situaciją, personalą, vadybos kokybę. SWOT analizė padeda sudaryti Jėgos Silpnumo Pavojų Galimybių (JSPG)  matricą, kurios pagalba formuojama marketingo strategija ir marketingo programos, kurios turi užtikrinti tikslų ir užduočių įvykdymą.

Taip pat SWOT analizė padeda įmonės kokybinius rodiklius paversti kiekybiniais, kurie reikalingi konkurencingumo matrcai sudaryti

Konkurencingumo matricos paskirtis

Dviejų dimensijų-rinkos patrauklumo ir įmonės konkurencinės padėties pagalba galima nustatyti įmonės padėtį strateginių veiksmų matricoje. Dimensijų įvertinimui reikia išskirti pagrindinius dimensijų faktorius, kurie išvardinami lentelių dešinėje pusėje Įmonės ir rinkos kokybiniai  rodikliai įvertinami 5 balų sistemoje. Balai dauginami iš nustatyto kiekvienam  faktoriui reikšmingumo koeficiento. Gautas skaičius yra X ir Y ašies koordinatės strategijų matricoje

Strateginių veiksmų matrica yra patogi priemonė nukreipti vadovų dėmesį į svarbiausias aplinkos jėgas. Ji taip pat iškelia klausimus apie atitinkamas strategijas, kurias reikia taikyti skirtingiems strateginiams verslo vienetams. Matricos vertė priklauso nuo gautos informacijos pilnumo ir patikimumo

 
Jėgos ir silpnumo analizė (SW)

Įmonės vidiniai faktoriai

Mūsų įmonė”

Konkurentas 1

Konkurentai 2

Konkurentai 3

Konkurentai 3

Jėga

Silpnumas

Jėga

Silpnumas

Jėga

Silpnumas

Jėga

Silpnumas

Jėga

Silpnumas

1. Įmonės žinomumas, įvaizdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Užimama rinkos dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Produktų asortimentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Techninis servisas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kainų lygis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pardavimo kanalų išvystymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pardavimų stimuliavimo efektyvumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Personalo kokybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Naujų produktų įvedimo efektyvumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Tiekimo efektyvumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sugebėjimas kurti pridėtines vertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Partneriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priklausomai nuo produktų grupės pasirenkami kriterijai: įmonės reputacija, serviso kokybė, kainodaros efektyvumas, pardavimų kanalo efektyvumas, partdavimo personalo efektyvumas, primtinumas inovacijoms.

 

 

 

Produktų grupės galimybių ir pavojų analizė (OT).

Įmonės išoriniai faktoriai

Mūsų įmonė”

Konkurentas 1

Konkurentai 2

Konkurentai 3

Konkurentai 3

Galimybės

Pavojai

Galimybės

Pavojai

Galimybės

Pavojai

Galimybės

Pavojai

Galimybės

Pavojai

1.Elektroninės komercijos panaudojimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Technologiniai pokyčiai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ekonominiai pokyčiai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Politiniai ir įstatyminiai pokyčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Konkurencinė aplinka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šioje lentelėje analizuojami įmonę veikiantys makro aplinkos faktoriai , kurie nepasiduoda įmonės kontrolei. Tačiau įmonė turi juos stebėti ir reaguoti: Sugebėjimas reaguoti į šių faktorių pasikeitimus sudaro įmonėsgalimybes ir pavojus.

 

Jėgos, silpnumo, galimybių ir pavojų (JSGP) matrica

                                           JS

GP

 

Jėgos (J)

Surašomos organizacijos stipriausios savybės

Silpnumas (S)

Surašomos organizacijos silpnosios savybės

Galimybės (G)

Surašomos galimybės

 

 

Jėgos ir galimybių strategijos

(JG)

Įmonės stipriųjų savybių panaudojimas galimybėms realizuoti

 

Silpnumo ir galimybių strategijos (SG)

Silpnųjų savybių neutralizavimas, pasinaudojant galimybėmis

Pavojai (P)

Surašomi galimi pavojai

Jėgos ir pavojų strategijos (JP)

Stipriųjų savybių panaudojimas pavojams išvengti

Silpnumo ir pavojų strategijos (SP)

Silpnųjų įmonės savybių stiprinimas

 

 

 

 

 

Produktų grupės konkurencinės padėties nustatymo forma. Šioje lentelėje įmonės kokybiniai rodikliai pervedami į kiekybimius, reikalingus konkurencingumui nustatyti strateginių veiksmų matricoje X ašyje.

 

Parametrai

Svoris

Mūsų įmonė

Konkurentas 1

Konkurentas 2

Konkurentas 3

Konkurentas 4

Įvertinimas

Reikšmė

Įvertinimas

Reikšmė

Įvertinimas

Reikšmė

Įvertinimas

Reikšmė

Įvertinimas

Reikšmė

Užimama rinkos dalis

0,1

3

0,3

3

0,3

5

0,5

2

0,2

2

0,2

Įmonės žinomumas, įvaizdis

0,1

4

0,4

4

0,4

5

0,5

3

0,3

4

0,4

Produktų asortimentas

0,15

4

0,6

4

0,6

5

0,75

2

0,3

2

0,3

Techninis servisas

0,15

5

0,75

4

0,6

4

0,6

1

0,15

2

0,3

Kainų lygis

0,15

3

0,45

4

0,6

5

0,75

4

0,6

4

0,6

Pardavimo kanalų išvystymas

0,1

3

0,3

3

0,3

5

0,5

2

0,2

2

0,2

Pardavimo stimuliavimo efektyvumas

0,15

2

0,3

4

0,6

5

0,75

3

0,45

3

0,45

Personalo kokybė

0,1

4

0,4

4

0,4

5

0,5

3

0,3

3

0,3

viso:

3,5

 

3,8

 

4,85

 

2,5

 

2,75

 

 

Rinkos patrauklumo nustatymas

Šioje lentelėje rinkos kokybiniai rodikliai pervedami į kiekybimius, reikalingus rinkos patrauklumui nustatyti strateginių veiksmų matricos Y ašyje.

 

Produktų grupės produktų grupės rinkos patrauklumo įvertinimas forma 

Parametrai

Svoris

Įvertinimas

Reikšmė

Rinkos talpumas

0,15

4

0,6

Rinkos augimo tempai

0,20

4

0,8

Pelningumas

0,20

3

0,6

Konkurencijos intensyvumas

0,15

3

0,45

Technologiniai pokyčiai

0,20

3

0,6

Ekonominiai pokyčiai

0,10

3

0,3

Iš viso:

3,35

 

 

 

Produktų grupių rinkoje padėtis strateginių veiksmų matricoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oval: Programinė įrangaOval: Telefonų stotysOval: Kompiuterinė įranga
Oval: Kopijavimo įrangaRinkos patrauklumas

Didelis

5.00

7

8

9

 

 

 

Vidutinis

3.80

4

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                  

5

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   6

 

 

 

 

 

 

    

Mažas

2.60

 

 

 

 

 

 

 

1.00

1

2

 

 

 

 

 

 

                                                           

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

2.60

3.80                      5.00

 

 

 

Silpna

Vidutinė

Stipri

 

 

 

Konkurencinė padėtis

 

 

 

          Strateginių veiksmų matrica

 

Text Box: Rinkos patrauklumas

          5,00

 

 

 

Aukštas

7

 

SELEKTYVUS VYSTYMAS

 

·         Specializuotis pagal pranašumus.

·         Stengtis įveikti silpnąsias savybes

·         Atsitraukti, jei trūksta resursų

 

8

 

INVESTAVIMAS Į VYSTYMĄSI

 

·         Siekti lyderiavimo

·         Akcentuoti stipriąsias savybes

·         Stiprinti silpnąsias vietas

 

9

 

POZICIJOS GYNIMAS

 

·         Investuoti į augimą

·         Koncentruoti pastangas išsilaikyti pozicijose

 

 

 

          3,80

 

 

 

Vidutinis

4

 

RIBOTAS AUGIMAS ARBA MAKSIMIZAVIMAS

 

·         Ieškoti galimybių mažai rizikuojant

·         Mažinti investicijas

·         Racionalizuoti operacijas

 

5

 

SELEKTYVUS VYSTYMAS ARBA MAKSIMALAUS PELNO SIEKIMAS

 

·         Ginti pozicijas

·         Ivesticijas koncentruoti į pelningus segmentus mažai rizikuojant

.

6

SELEKTYVUS VYSTYMASIS

·         Investuoti į patraukliausius segmentus

·          Ugdyti konkurencinius sugebėjimus

·         Pelnas per efektyvumą

 

         2,60

 

 

 

Mažas

1

LIKVIDAVIMAS

 

·         Laiku parduoti

·         Mažinti kainas

·         Vengti investicijų

 

2

 

MAKSIMALAUS PELNO GAVIMAS

·         Ginti pelningiausius segmentus

·         Plėsti produktų asortimentą

·         Minimizuoti investicijas

 

 

 

3

 

KONCENTRACIJA

 

·         Gauti maksimalią naudą

·         Investuoti į patrauklius segmentus

·         Ginti pozicijas

 

1,00

Silpna

2,60                        3,80

Vidutinė

                               5,00

Stipri

                                       

                                                                                                                                                               

Konkurencinė padėtis