VERSLO PROCESŲ MODELIAVIMAS

Modeliavimas yra būtinas optimizuojant įmonės procesus arba kuriant verslo valdymo sistemas. Modeliuojami procesai, ršiai tarp procesų, darbuotojų funkciniai ryšiai.

Verslo modeliavimo tikslas yra užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp verslo inžinierių ir programinės įrangos inžinierių. Tai reiškia, kad programinės įrangos inžinieriai privalo suprasti organizacijos struktūrą, esamas problemas organizacijoje ir galimus sprendimus, patobulinimus. Jie taip pat turi užtikrinti gerą susikalbėjimą tarp organizacijos, jos klientų, galutinių vartotojų ir kūrėjų. Verslo modeliavimas išaiškina kaip galima apibrėžti organizacijos viziją ir kaip tą viziją naudoti apibrėžiant procesus, roles ir atsakomybes.

Organizacijos tampa labiau priklausomos nuo informacinių sistemų. Todėl informacinių sistemų inžinieriams būtina žinoti kaip taikomosios programos tiks organizacijai. Verslas investuoja į IT tada, kai jie supranta konkurencinį pranašumą ir naudą, kurią duoda IT technologijos

Kuriant elektroninio verslo sistemas, procesų modeliavimas yra svarbiausia veiklos dalis. Elektroninio verslo procesų modeliavimo metodų reikalavimai skiriasi nuo procesų modeliavimo, skirto informacijos sistemoms kurti ar darbų sekų valdymui automatizuoti, reikalavimų.

Galima išskirti du veiklos procesų modeliavimo metodų tipus:

veiklos procesų modeliavimas, siekiant suprasti ir paruošti geresnį informacinės sistemos projektą;

veiklos procesų modeliavimas, siekiant automatizuoti veiklos proceso valdymą. Pastaruoju atveju galima išskirti darbų sekų procesų modeliavimą, labiau orientuotą į įmonės procesų valdymą ir modeliavimą.

Projektuojant organizacijos informacinę sistemą, veiklos procesų modelis padeda susidaryti bendrą pradinį sistemos elgsenos vaizdą, identifikuoti vartotojų poreikius (panaudojimo atvejus) bei veiklos objektus (esybių ir procesų objektus), suformuluoti sistemos projektavimo užduotis, testuoti sistemą. Dauguma šiuo metu egzistuojančių veiklos procesų modeliavimo metodologijų siekia sudaryti ištisinį veiklos proceso aprašą, apimantį visus proceso žingsnius nuo pradinio sužadinančio įvykio iki proceso rezultato gavimo.. Procesų etapų aprašai naudojami informacinių sistemų projektavimui bei reinžinerijai, kuriant interneto informacines sistemas, kompiuterizuotas vartotojų darbo vietas.

Į procesų automatizavimą orientuotais modeliavimo metodais siekiama sudaryti išsamų proceso aprašą - jo apibrėžimą. Tuo pasižymi darbų sekų valdymui skirti veiklos procesų modeliavimo metodai arba schema, suprantamas kompiuterinis formalizuotas jo aprašas, kurį sudaro veiksmų seka, skirta pasiekti bendrą tikslą. Proceso automatizavimo projekto rezultatas - veikianti programa. Proceso schema turi apibrėžti visus galimus jo vykdymo scenarijus..

Marketingo / Pardavimo / Aptarnavimo procesai

 

 

 

Pardavimo procesas

 

 

Pardavimo procesas / Skambučių valdymas