ANTIKRIZINIO VALDYMO KONSULTAVIMAS

Antikrizinio valdymo turinys, esmė, tikslai ir priemonės, principai, etapai ir priemonės, taikomi įmonei, pastebėjus neigiamas veiklos tendencijas ar patekus į krizinę būklę, kai nepatenkinami einamieji ūkiniai ir finansiniai poreikiai.

Antikrizinis planas - pritariama sisteminiam antikrizinio valdymo traktavimui, kai į antikrizinį valdymą žiūrima kaip į priemonių kompleksą, pradedant krizės diagnostika ir baigiant specialių priemonių jai išvengti parengimu ir įgyvendinimu.

 

Inovacijos įmonėje

Inоvасijų kūrimo politika ir strategija. Inovacijų klasifikavimas. Inovacinė veikla – ciklai. Inovacinės kūrybos metodai.  Konsultavimas.