KAIP PASIEKTI AUKŠTESNĘ ĮMONĖS BRANDUMO PAKOPĄ

 

Įprasti darbo metodai palaipsniui tampa neefektyvūs ir mes turime keisti savo ateitį. Sprendimus daro tie, kurie projektuoja naujas organizacijas.

Būtent jie, o ne politikai įtakoja mūsų likimus.
 

Charles Handy "The Age of Unreason" 1991

 

 

Pagrindinė Balanced Scorecard sistemos nauda
 

Yra 400 valdymo modelių/ valdymo metodų/ valdymo teorijų http://www.valuebasedmanagement.net/.

Tik vienos valdymo metodikos - Balanced Scorecard dėka, bet kuri įmonė gali pasiekti kevirtą brandumo pakopą.  Įmonių brandumą nustato Business Improvement metodika. Business Improvement metodika, pagal iškeltus reikalavimus procesams, aprašo penkis įmonių brandumo lygius:
 

THE MANAGEMENT FRAMEWORK FOR PROCESS IMPROVEMENT: A Guide to the Methodology http://www.defenselink.mil/

Lietuvoje vis daugiau  įmonių pradeda naudoti Balanced Scorecard sistemą. Šiandien ne didelė įmonė  nugali mažą, o greita nugali lėtą.  Verslo mobilumas - tai vidinė savybė keistis, atsinaujinti, įgyti įvairias formas. Kuo aukštesnis įmonės brandumas, tuo didesnis verslo mobilumas, tuo didesnę rinkos dalį gali užimti įmonė, tuo didesnė įmonės išlikimo galimybė.

Business Improvement metodikos reikalavimai įmonės procesams:

 

 

 

 

Projektų valdymo paslaugas teikiančių įmonių  brandumo modelis (PMBOK - Project Management Body of Knowledge)

PMBOK metodikos paskirtis - pamatuoti projektine veikla užsiimančios įmonės procesų brandumą.

 

 

Project Management Solutions, Inc.

Body of Knowledge: The "Project Management Body of Knowledge" (PMBOK®) is an inclusive term that describes the sum of knowledge within the profession of project management. This full body of knowledge includes knowledge of proven, traditional practices, which are widely applied, as well as knowledge of innovative and advanced practices, which may have seen more limited use. The full body of knowledge concerning project management is that which resides with the practitioners and academics that apply and advance it.

A Guide to The Project Management Body of Knowledge – Third Edition (also called the PMBOK® Guide – Third Edition) identifies that subset of the Project Management Body of Knowledge that is generally recognized as good practice. “Identify” means to provide a general overview as opposed to an exhaustive description. “Generally recognized” means that the knowledge and practices described are applicable to most projects most of the time, and that there is widespread consensus about their value and usefulness. “Good practice” means that there is general agreement that the correct application of these skills, tools, and techniques can enhance the chances of success over a wide range of different projects. Good practice does not mean that the knowledge described should always be applied uniformly on all projects; the project management team is responsible for determining what is appropriate for any given project.

 

CMM - programinės įrangos gaminančių įmonių  brandumo modelis, programinės įrangos tiekėjų įvertinimo metodologija ( CMM - Capability Maturity Model )

 

CMM metodikos paskirtis - pamatuoti programinę įrangą gaminančios įmonės procesų brandumo lygį.

Šiuo metu vis dažniau naudojama išvystyta CMM versija - CMMI (Capability Maturity Model Integration) .
CMM bendrais bruožais nusako, kaip reikia kurti ir keisti programinę įrangą gaminančių įmonių procesus. Šiam tikslui pateikiamas rinkinys elementų, leidžiančių pakankamai tiksliai apibrėžti ir vertinti procesų efektyvumą.

Bene geriausiai Capability Matutity Model tapo žinomu dėl paprastos įmonės procesų efektyvumo klasifikacijos, naudojamos kartu su visomis šiuolaikinėmis metodologijomis.

 

Ši klasifikacija apibrėžia įmonės procesų brandumo pakopas - nuo 1 iki 5:

    1. Pradinė (chaotiška, "ad hoc" (remiantis asmenine patirtimi) - pati pirmoji stadija, procesai visiškai neapibrėžti, kiekvienas darbuotojas dirba taip,

        kaip išmano.

    2. Atkartojama  - kai atsiranda neformalus, liaudiškas ("atpasakojamasis") procesų suvokimas, procesas gali  būti  atkartojamas.

    3. Apibrėžtumo - procesas yra apibrėžtas ir patvirtintas, kaip standartinis verslo procesas.

    4. Valdoma  - procesas yra valdomas (kontroliuojamas), yra naudojami proceso matavimai (atsiradę KPI - Key performance indicator).

    5. Optimizavimo (procesų gerinimo) - procesų valdymas naudoja apgalvotą procesų optimizavimą, remiantis KPI bei išsamia veiksmų analize.

 

 

CoBIT  standarto procesų brandumo modelis ( CoBIT - Control Objectives for information and related technologies )

 

CoBIT metodikos paskirtis - pamatuoti, kiek  įmonės informacinės technologijos yra paruoštos įmonės strategijai įgyvendinti.  

Kiekvieno proceso brandumas vertinamas atskirai. Brandumo lygiai apibrėžiami pagal tai, kiek gerai įgyvendinti 34 CoBITo procesai. Brandumo modelis (maturity model) nusako, kiek organizacijos veikla nutolus nuo idelaus modelio.  

 

CoBIT metodikos brandumo lygiai:
  0 - neegzistuojantis, procesai nevaldomi (arba jų nėra)
  1 - pradinis (initial), atsitiktiniai procesai
  2 - kartotinis (repeatable), procesai reguliarūs
  3 - apibrėžtas (defined), procesai dokumentuoti
  4 - valdomas (managed), procesai matuojami
  5 -optimizuotas (optimized), geriausios praktikos
 

CoBITe reglamentuojamas projektų valdymas (PMBOK). Išskiriamos šios sritys: apimtis (scope), biudžetas (cost),  laikas (time),  kokybės valdymas,  žmogiškieji resursai, komunikacija,  rizikų valdymas,  tiekimas, integravimas.
Apimtis:  užtikrinama, kad projektas apima viską, ko reikia projektų poreikiams  patenkinti, ne daugiau.
1. inicijavimas   2. apimties planavimas  3. apimties apibrėžimas  4. apimties verifikavimas (klientas pasirašo)  5. apimties pakeitimų valdymas
Biudžetas:  užtikrinama, kad nebus viršytas biudžetas.
1. resursų planavimas  2. kaštų įvertinimas   3. kaštų paskirstymas   4. biudžeto pakeitimai
Kokybė: užtikrinama, kad bus pateikta pažadėta kokybė.
1. kokybės planavimas (kokių standartų laikysimės)  2. kokybės užtikrinimas  3. kokybės kontrolė
Komunikacija: užtikrinama, kad bus organizuotas reikiamas komunikavimas tarp darbuotjų ir kliento.
1. komunikacijos planavimas  2. informacijos paskirstymas  3. efektyvumo ataskaitos  4.  dokumentuojami rezultatai,  informacijos pateikimas klientui
Tiekimas: užtikrinama, kad bus organizuotas savalaikis tiekimas.
1. įsigijimo planavimas  2. reikalavimų paruošimas  3. pasiūlymų priėmimas  4. subrangovo pasirinkimas  5. tiekimo sutarties valdymas  6. tiekimo sutarties uždarymas
 

 

ITIL  - IT ir T paslaugas teikiančių įmonių brandumo modelis ( ITIL -Infomation Technologies Infrastructure Library )

 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) paskirtis - pamatuoti, informacinių technologijų ir telekomunikacijų  paslaugas teikiančių įmonių procesų brandumą. ITIL - verslo valdymo teorija, orientuota į procesų optimizavimą bei kokybės užtikrinimą, dabar plačiai naudojama ir kitose verslo šakose.

 

 

 

Taigi, kaip pakelti Lietuvos brandumą į aukštesnę pakopą?

Kuo didesnis įmonių skaičius pasiekia aukštesnį brandumo lygį, tuo didesnis yra brandžių žmonių skaičius šalyje. Kuo didesnis brandžių žmonių skaičius šalyje, tuo aukštesnę brandumo pakopą pasiekia Lietuva.