RODIKLIŲ IR INDIKATORIŲ SĄVOKŲ PAAIŠKINIMAS

 

Kiekvienas Subalansuostų Rodiklių Sistemos rodiklis turi vizualų indikatorių, grafiškai parodantį  rezultato pasiekimo  lygį.

Kai vadovai perkrauti informacija, jie negali adekvačiai įvertinti reikiamų duomenų, todėl tampa  neįmanoma strateginių uždavinių vykdymo kontrolė.

Balanced Scorecard koncepcijos idėja – konkrečia lakoniška forma pateikti vadovams pačią svarbiausią informaciją subalansuotų rodiklių pavidalu

Daugelis vadovų galvoja, kad gavę maksimalų duomenų kiekį, jie bus apsaugoti nuo neteisingų sprendimų priėmimo.

“Daugiau” šiuo atveju nereiškia “geriau”, kadangi reikia papildomo laiko informacijai apdoroti, todėl pailgėja sprendimo priėmimo laikas ir sumažėja sprendimo efektyvumas, jo kokybė

Indikatoriai operatyviai  parodo realią situaciją ir neatitikimą iškeltiems tikslams. Ataskaitoms analizuoti reikia papildomo laiko.

 

o

oVartojant santykinius rodiklius, galima nustatyti, kiek ji yra pažengusi tikslų pasiekimo kryptimi, apibūdintų laimėjimų lygį.

o

oPasirenkami rodikliai turėtų būti logiškai ir matematiškai tarpusavyje susieti, tokiu būdu sudarydami rodiklių medį.