Algirdas Svaravičius

Algirdas Svaravičius                                                                                                                                                                                

Verslo valdymo konsultantas

Verslo valdymo konsultavimas, Subalansuotų Rodikių sistemos ( Balanced Scorecard ) diegimas, Asmeninės Subalansuotų Rodiklių sistemos ( Personal Balanced Scorecard ) kūrimas, CRM strategijos kūrimas, antikrizinio valdymo konsultavimas, procesų reorganizavimas

 

algirdas.svaravicius@yahoo.com  tel: 8 686 88305

Grįžti į titulinį puslapį

 

Verslo procesai - tai "plytos", iš kurių statoma organizacija. Informacinė sistema - tai "cementas", kuris sujungia verslo procesus į vieningą sistemą. Diegiant verslo valdymo sistemas, 42 %  projekto sėkmės priklauso nuo teisingo procesų "sutvarkymo" iki sistemos diegimo,  58 %  - nuo sistemos funkcionalumo.  Nėra blogų verslo valdymo sistemų. Yra blogai paruošti procesai verslo valdymo sistemos diegimui. Jeigu procesų paruošimas bus atliktas netinkamai, įmonėje bus automatizuotas informacinis "chaosas". Dėl šios priežasties yra didelis nesėkmingų sistemų diegimo projektų procentas.

 

„Daugiau informacijos“ vadovui ne visada reiškia „geriau“, nes reikia papildomo laiko jai apdoroti. Todėl ir sprendimui priimti reikia daugiau laiko, sumažėja jo efektyvumas, kokybė. Perkrauti informacija vadovai negali adekvačiai įvertinti reikiamų duomenų, todėl  neįmanoma kontroliuoti, kaip vykdomi strateginiai uždaviniai. Viena "eStrategija.lt" užduočių – konkrečia struktūrizuota forma pateikti vadovams pačią svarbiausią valdymo informaciją. Dažnai vienoje  įmonėje egzistuoja skirtingi požiūriai į įmonės valdymą. Atsižvelgiant į verslo tipą ir įvairių grandžių vadovų specializaciją, gali dominuoti vienas arba kitas požiūris. Kiekvienas grandies vadovo vadybos požiūris turi teorinį pagrindimą, tačiau požiūrių įvairovė gali neteisingai įtakoti įmonės valdymą. Lyderis turi valdyti vadybos požiūrius įmonėje. Tam tikslui reikia pasitelkti verslo šakoje naudojamus vadybos standartus. 

 

Daugelyje įmonių vyrauja neteisinga nuomonė, esą, bendrovė yra unikali ir kitų patyrimas, o ypač užsienio įmonių,  mažai priimtinas. Iš tiesų įmonių veiklos unikalumas tesudaro 10 proc., o likusieji 90 proc. -standartinė veikla. Konkurenciniai pranašumai greičiausiai pasiekiami, kai pirmiausiai sutvarkoma toji standartinė veiklos dalis. O ją įmanoma sutvarkyti tik pasitelkiant standartus. Standartas šiuo atveju reiškia apibrėžimų, taisyklių ir sąvokų rinkinį, kuris sukurtas remiantis geriausiu patyrimu. Įmonės veiklos standartizavimas turi tapti svarbiausia tobulinimo kryptimi.

 

Verslo valdymo sistemos diegimo paruošimas yra svarbus žingsnis, pakeliant įmonės valdymą į aukštesnę pakopą. Konsultacinio projekto metu, analizuojant įmonės veiklą, įvertinamos esamos procedūros bei jų atitikimas veikiančiam verslo modeliui. Atliekant kompetencijų vertinimą, nustatomas žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumas. Identifikuojamos funkcijos, neturinčios aiškios tvarkos.  Atlikus esamos situacijos analizę, parengiamas Siūlymų tobulinimams dokumentas. Lietuvoje spontaniškas, "possovietinis"  verslo valdymas pamažu nueina užmarštin. Dideli reikalavimai verslo valdymui, poreikis priimti greitus ir efektyvius sprendimus priverčia įmonių vadovus ieškoti naujų valdymo metodų. Vadovai, kaip niekada anksčiau, privalo išmokti greitai priimti efektyvius valdymo sprendimus ir priversti įmonę pastoviai keistis.  Procesų tobulinimas ( process improvement ) - pertvarkoma tik 10-30% procesų funkcijų, siekiant panaikinti atskiras procesų spragas.   Procesų reorganizavimas ( process reengineering ) - principinis verslo procesų pertvarkymas, siekiant kardinalaus įmonės efektyvumo rodiklių pagerinimo.  Procesų reorganizavimo metu pertvarkoma 30-90% procesų funkcijų.

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Grįžti į titulinį puslapį