STRATEGINIO VALDYMO STRAIPSNIAI

Kas svarbiau sukurti strategiją ar ją įgyvendinti?

Paskutiniais metais įmonių vadovams kyla nemaža vadybos problemų. Seni vadybos metodai tapo neefektyvūs. Dažna įmonė turi puikiai parengtą verslo planą, kuris atrodo optimalus, sutelkti žmogiški ir finansiniai ištekliai, bet kažkodėl planas lieka neįgyvendintas. Gerai parengta strategija būtina sėkmei užtikrinti, bet jos neužtenka, kad įmonė išgyventų. Strategiją svarbiau mokėti įgyvendinti. Nesėkmė patiriama ne dėl blogai pasirinktos strategijos, bet dėl klaidų ją įgyvendinant – pirmiausia todėl, kad daugelis kasdienių darbuotojų veiksmų būna nesuderinti su strateginiais planais. S kaityti daugiau...

 

10 karo taisyklių, kaip nugalėti konkurentus.

Verslas - tai karas. Neveltui marketingo pavadinimas kilęs iš sąvokos "market getting" – t.y., rinkos užkariavimas. Šiame kare priešininkas yra konkurentas, o teritorija, kurią reikia užkariauti, yra klientas.
Karas yra neatskiriama konkurencijos dalis, todėl karo metodų studijavimas padeda suprasti taisykles, kaip nugalėti.
Skaityti daugiau...

 

Kaip pasirinkti konsultavimo įmonę?

Jeigu jau pirmojo susitikimo metu konsultantas stengiasi sutelkti savo dėmesį į sistemos funkcijas, atsiranda didelė tikimybė, kad Jūs būsite nepatenkinti galutiniu rezultatu. Deja, tai yra labai dažnai naudojamas metodas. Be to, tokio tipo konsultantai prisistato kaip labai geri sistemos ekspertai, galintys sistemą įdiegti ir apmokyti galutinius vartotojus. Tačiau iki 42 % verslo valdymo sistemos diegimo projekto sėkmės sudaro verslo procesų "sutvarkymas" ir paruošimas sistemos diegimui. Skaityti daugiau...

 

Kaip pasirinkti informacinę sistemą?

Pirmiausia įsitikinkite, kad lyginate vienodus pasiūlymus. Sunkiai tikėtina, jog tą patį sprendimą viena kompanija gali įdiegti už 20 000 Lt, kita – už 80 000 Lt. Įsitikinkite, jog pasiūlymuose nėra “paslėptų kaštų”. Tačiau kvalifikuotam pasiūlymų įvertinimui tiesiog būtina skirti laiko ir pastangų.

Sunkiausia yra palyginti paslaugų kainą ir suteikiamą vertę. Tačiau galioja bendra tendencija, jog brangiausius įkainius taiko profesionaliausios kompanijos. Tai dažniausiai atsiperka, nes šis profesionalumas užtikrina diegimo sėkmę. Skaityti daugiau

 

CRM sistemos nauda įmonės darbuotojams

Pardavimo proceso planavimas, organizavimas, kontrolė.    Kalendorinis valdymas (calendar management) – leidžia sudaryti komandos veiksmų grafikus dienai, savaitei, mėnesiui .   Pateikiama operatyvi atliktų darbų ir užduočių vykdymo statistika, tokiu būdu automatiškai suformuojamos mėnesinės ataskaitos, todėl nereikia gale mėnesio joms skirti papildomai laiko.     Galimybė prognozuoti pardavimus mėnesiui, ketvirčiui, metams, tam kad būtų galima patikrinti praeitų projektų ir prognozavimų tikslumą.   Sudaryti ilgalaikius pardavimo projektų vykdymo planus, planus koreguoti ir kontroliuoti vienoje sistemoje.  Projektų resursų planavimas, projekto komandų sudarymas, komandų valdymas.   Projektų rizikos faktorių nustatymas, kas sudaro galimybę iš anksto sumažinti projektų vykdymo kaštus. Skaityti daugiau...

 

Ateitis priklauso CSRP klasės sistemoms. ERP + CRM = CSRP 

Lyderiai išplėtė žaidimo taisykles ir įtraukė naują žaidėją-klientą. Tai tapo CSRP koncepcijos pagrindu ir

pagrindiniu naujos sistemos privalumu. CSRP sistemos leido akimirksniu reaguoti į rinkos pasikeitimus. To negalėjo

užtikrinti ERP sistemos, kurios buvo orientuotos tik į vidinius įmonės procesus.

CSRP koncepcija atsirado integravus j ERP informacine sistemą santykių su klientais valdymo

programinius modulius (CRM). Taip įmonės valdymas tapo sinchronizuotas su klientų veiksmais ir poreikiais. Skaityti daugiau...

 

Kaip sukurti Subalansuotų Rodiklių Sistemą įmonėje?

Subalansuotų Rodiklių Sistema pirmoje eilėje yra įmonės strateginis planas. Pradiniame etape suformuluojama įmonės misija, po to sukuriama bendrąją (pagrindinę) įmonės strategiją.  Bendroji įmonės strategija sujungia į vieną logiką įvairias produktų ir paslaugų grupes.  Tikslų nustatymas - vienas svarbiausių Subalansuotų Rodiklių Sistemos kūrimo etapų. Strateginiai tikslai – tai pagrindinės užduotys - ką ir kada reikia daryti - kad būtų įgyvendinta pagrindinė strategija. Rodikliai – tai strategija, transformuota į skaičius. Skaityti daugiau...